Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Upptäck vårt unika odlingslandskap

Nu finns en vacker liten skrift om odlingslandskapet runt Falun - en lika viktig del av världsarvet som själva gruvan. Hämta gärna ett gratis exemplar på Stadsbiblioteket eller på Kontaktcenter, Myntgatan 45.

Liksom gruvan och slaggvarpen, öppnar spåren i odlingslandskapet dörren
till Faluns rika historia. Jordbruket växte fram parallellt med gruvdriften och var en förutsättning för att kunna leva här. Skriften Upptäck vårt odlingslandskap - en del av Världsarvet Falun, vill lyfta fram denna lite mer okända del av världsarvet.

- Det finns en stor mängd spännande lämningar, som odlingsrösen, husgrunder, diken, stenmurar och igenvuxen odlingsmark som bidrar till att ge karaktär åt det småbrutna odlingslandskapet, och vi ville på ett lättsamt sätt förmedla spåren i landskapet till dem som bor i och besöker Falun, säger kommunantikvarie Elsa Röing,

- Tanken att ta fram en skrift som förmedlar dessa värden väcktes under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort då vi gjorde en analys av det kulturhistoriska odlingslandskapet runt Falun. När vi fick möjlighet att ta emot en student, Amanda Ahlerup, som läste landskapsvetarprogrammet vid Högskolan i Kristianstad så kände vi att bitarna föll på plats och att arbetet med en sådan skrift skulle kunna passa bra för henne, förklarar Elsa Röing,

Foldern är tänkt att både lära och väcka upptäckarglädje. För att göra texten lättläst är den skriven på ”berättarspråk” och med frasriktigt radfall.

- Det känns jätteroligt att vi kunde få ta del av hennes kunskaper och få fram en så fin skrift, säger Elsa Röing.

Ladda ned skriften från sidan Falubygdens odlingslandskap

Sidan uppdaterad 2019-10-11