Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration på fastigheten

Illustration: Mondo arkitekter

Brorslotten planeras att byggas på Rödbro

Hemfosa Fastigheter AB har vunnit markanvisningen gällande kvarteret Rödbro i centrala Falun. Bolaget planerar att där bygga en cirka 15 000 kvadratmeter stor fastighet som kallas för Brorslotten.

–Vi är mycket glada och stolta över att Hemfosa vunnit uppdraget i Falun. Med Brorslotten är Hemfosa med och skapar en efterlängtad plats för viktiga samhällsverksamheter i ett fantastiskt läge centrala Falun, säger Caroline Arehult, vd på Hemfosa.

Det var under hösten 2018 som Falu kommun bjöd in till en marknadsvisningsdialog för kvarteret Rödbro. Under våren 2019 har markanvisningsdialog genomförts med tre olika bolag, vilka alla uppfyllt de av kommunen uppställda ska krav.

Utifrån de av kommunen beslutade bedömningskriterierna har en oberoende jurygrupp utvärderat inkomna förslag och föreslagit kommunen att gå vidare med ett av bolagen i syfte att teckna markanvisningsavtal.

Och nu ska ett avtal tecknas med bolaget Hemfosa, som planerar att uppföra fastigheten Brorslotten i kvarteret.

Juryn tycker att förslaget är tilltalande

Ur juryns utlåtande: ”Förslaget är intressant och tilltalande både på grund av sin förankring på platsen och sin form som balanserar mellan det moderna spännande objektet och den traditionella anpassningen. Förslaget är genomtänkt och väl motiverat samt stöder sig på en lokalhistorisk och mystisk berättelse. Det är unikt och erbjuder ett nytt intressant visuellt och funktionellt inslag i Faluns stadsbild. Det uttrycker den lilla trivsamma staden i modern form.

Det föreslagna kvarteret bygger vidare på rutnätsstaden och genom ett gyllene och innovativt stråk visas att Falun är en trevlig och bra men spännande liten stad som man gärna besöker och stannar i.”

Enligt bolaget själva kan fastigheten komma att rymma lokaler för vård/omsorg och offentliga kontor. Den totala ytan omfattar cirka 15 000 kvadratmeter.

I gestaltningsförslaget gällande Brorslotten kan man bland annat läsa följande: ” Ny bebyggelse ska skapa det samspel mellan funktion, platsdefinition och estetik som centrum behöver. Detta är Brorslottens uppgift. Förslaget tar avstamp i tilltron till vad Faluborna skulle kunna göra platsen till. Brorslotten ska bli en självklar mötesplats och målpunkt, i ett sammanhållet kvarter med trivsamma gator runt omkring. Tidigare lösa gränser övergår till ett väl definierat stadsrum, som möjliggör ett rikt stadsliv. Medvetna sprickbildningar i byggnadsvolymen öppnar också upp till ett inre gårdsliv för både boende, verksamheter och förbipasserande.”

– Jag tror att det här blir ett väldigt bra tillskott till stadsmiljön i Falun, säger Magnus Fridsén, exploateringschef Falu kommun.

– Det nya kvarteret Rödbro blir ett spännande tillskott i Faluns stadsbild. Fastigheten har ett modernt uttryck med influenser från världsarvet, säger Joakim Storck (C), kommunalråd Falu kommun.

Sidan uppdaterad 2019-11-26