Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Tandläkarmottagning, stol och hållare för borrar

Arkivbild. Bilden har inget direkt samband med artikeln.

Tandvårdsmottagningar ska sanera kvicksilver i avloppsrör

Alla tandvårdsmottagningar i Falu kommun har kontrollerats för det miljöfarliga ämnet kvicksilver, som kommer från äldre amalgamlagningar i tänder. Av de 16 tandvårdsmottagningar som kontrollerades, så är det nio mottagningar som fått föreläggande om sanering av sina avloppsrör.

Falu kommun driver ett projekt tillsammans med Falu Energi & Vatten, för att minska utsläppen av bland annat kemikalier, olja och kvicksilver till avloppsnätet. Att se över om det finns kvicksilver från tandfyllnadsmaterialet amalgam i avloppsrören hos tandvårdsmottagningar, är en del av projektet.

– Det har gått bra att göra kontrollerna och nu har vi koll på var det behöver göras åtgärder, säger Michelle Svensson, miljöinspektör.

Amalgam kan finnas kvar i rören

Amalgam är numera förbjudet att använda och krav på att tandläkare ska använda kvicksilveravskiljare, finns sedan över 20 år tillbaka. Men folk har fortfarande amalgamlagningar kvar i tänderna, som vid tandvård borras bort och samlas upp i avskiljaren. Kvicksilveravfallet från avskiljaren transporteras sedan som farligt avfall till en anläggning i Tyskland som slutförvarar kvicksilver.

Kvicksilvret som nu ska saneras från rören kan vara äldre synder som ligger kvar sedan innan avskiljaren sattes in, men det är också alltid en liten del som inte kan avskiljas som hamnar i rören.

Nio mottagningar ska göra sanering

Av de 16 tandvårdsmottagningar som finns i Falu kommun, var det sex stycken där bedömningen gjordes att inte ställa några krav på åtgärder i dagsläget. De sex mottagningarna hade antingen redan gjort en kvicksilversanering, eller var nyare än 10 år och hade bra rutiner. Nio mottagningar hade avloppsrör som inte hade sanerats på 20-90 år. Eftersom rekommenderat intervall för kvicksilversanering är vart 10:e år, beslutades att de mottagningarna ska göra en sanering.

– Det är mycket viktigt att de tandvårdsmottagningar som behöver göra saneringar av rören anmäler detta till oss innan saneringen ska göras, så att vi ser att de anlitar ett företag som kan utföra saneringen på rätt sätt, säger Michelle Svensson.

En av de inspekterade tandvårdsmottagningarna hade redan gjort en kvicksilversanering av klinikens avloppsrör år 2018. Från den saneringen fick man ut nästan 700 gram kvicksilver. Ett exempel som brukar tas upp är att en tesked kvicksilver – runt 5 gram – kan förgifta en medelstor sjö.

– Det här visar på att det finns ett stort behov av att kvicksilversanera äldre avloppsrör i kommunens tandvårdsmottagningar även om en kvicksilveravskiljare är installerad. Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som vi inte vill ha i våra vattendrag, avslutar Michelle Svensson.

Sidan uppdaterad 2020-01-30