Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2020-04-07

Mamma och barn i lekpapark

Tyck till om plan för verksamheter i Främby hallar

Detaljplanen för verksamheter i Främby hallar är nu ute för granskning.

En ny detaljplan har upprättats för Främby Hallar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att området används för verksamheter, kultur- och idrottsanläggningar, kontor samt skrymmande handel samt detaljhandel i begränsad omfattning. Ett syfte är även att säkerställa bebyggelsens kulturhistoriska värden.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • www.falun.se/planerjustnu
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider.

Granskningen pågår från och med 27 mars till och med 24 april 2020.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 24 april 2020: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Främby Hallar MSN 0013/18

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.
Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-05-07