Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mamma och barn i lekpapark

Tyck till om plan för verksamheter i Främby hallar

Detaljplanen för verksamheter i Främby hallar är nu ute för granskning.

En ny detaljplan har upprättats för Främby Hallar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att området används för verksamheter, kultur- och idrottsanläggningar, kontor samt skrymmande handel samt detaljhandel i begränsad omfattning. Ett syfte är även att säkerställa bebyggelsens kulturhistoriska värden.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

Granskningen pågår från och med 27 mars till och med 24 april 2020.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 24 april 2020: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Främby Hallar MSN 0013/18

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.
Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-06-25