Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Stort intresse för solel i Falun

Många Falubor vill producera egen förnybar el med hjälp av solceller. Nu kan även du som inte har förutsättningarna för att ha en egen anläggning producera solel.

Intresset för solenergi och framförallt solceller är fortfarande stort. Enligt statistik från Energimyndigheten ökade antalet installerade solcellsanläggningar 2019 med cirka 90 stycken inom Falu kommun, vilket är en ökning med 62 procent i jämförelse med 2018.

Den el som genereras av solcellerna med hjälp av solens instrålning är en förnybar energiproduktion. Du producerar din egen el samtidigt som det långsiktigt kommer att gynna både miljön och din plånbok.

Ingen skatt, moms eller nätavgift

Du får ut mest av din anläggning om du använder elen som du själv producerar i så stor utsträckning som det går. Då ersätter du den köpta kilowattimmen med den egenproducerade kilowattimmen. För den egenproducerade kilowattimmen behöver du inte betala någon rörlig nätavgift, skatt eller moms. Den andelen som du kan förbruka i det egna hushållet är alltså mycket värd.

Falu kommuns energi- och klimatrådgivare kan vara till hjälp om du har frågor och funderingar som gäller solceller.

Falu kommuns energi- och klimatrådgivning

Producera solel tillsammans med andra

Om du inte har rätt förutsättningar för att investera i en egen solcellsanläggning så finns ett alternativ som kallas för andelsägd solel, det vill säga att du investerar i andelar av en solcellsanläggning. Solcellsanläggningen installeras på en plats med optimala förhållanden och det kan vara en lättnad att inte behöva spendera tid att tänka på frågor runt anläggningen.

Falu Energi & Vatten satsar nu på solceller i Falun i projektet ”Solel för alla”. Projektet ger dig möjlighet att bli andelsägare i en solcellsanläggning. En solcellsanläggning finns nu på plats på pelletsladorna vid kraftvärmeverket.

https://fev.se/el/solel-for-alla.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-05-14