Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Bra att veta om svampplockning i Falun

Tusen års gruvdrift sätter sina spår. Rostningen av kopparmalm på 1600- och 1700-talen spred metaller och försurnande svaveldioxid över Falun, något vi märker av än idag.

Genom åren har det gjorts flera undersökningar för att se hur dåtidens gruvdrift påverkat Faluns miljö, bland annat i fråga om bly i mark och vatten.

Halterna är högst närmast Falu gruva och i områdena Galgberget och Stenslund ska du undvika att plocka svamp och bär som du inte själv odlat.

Analyser på sköljda grönsaker och bär har visat att det mesta av blyet försvinner med sköljningen, men det gäller inte svamp.

Som en extra försiktighetsåtgärd har vi tagit fram rekommendationer för odling och svamp- och bärplockning inom de mest förorenade områdena. Dessa områden finns markerade på en karta.

Mer information

Råd och riktlinjer för grönsaksodling och bär- och svampplockning
Metaller i mark och vatten

Vanliga frågor om metaller i marken


Sidan uppdaterad 2020-07-23