Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på nya badhuset

En konstnärlig gestaltning av fasaden och entrén av simhallen är en bildfris som består av tiotusentals löst hängande paljetter.

Fyra konstnärer förgyller nya badhuset

Konst ska förgylla det nya badhuset på Lugnet. Fyra konstnärer - Katarina Löfström, Milo Galdi Lavén, Helena Blomqvist och Albin Karlsson – har valts ut för ändamålet.

Det nya badhuset på Lugnet, som ska stå klart hösten 2022, kommer att vara en mötesplats för många människor och kommer också vara en plats för offentlig konst.

– Jag är glad att Kultur och fritidsnämnden fattade ett beslut om att beställa konst i enlighet med enprocentregeln för offentliga byggnader. Utsmyckningar ger ett mervärde för alla falubor och bidrar till ett badhus att vara stolt över, säger fritidschef Tomas Jons.

Efter nästan ett år av förberedelser och upphandling, genom bland annat tre skisstävlingar, är nu valen av konstnärer gjorda: Katarina Löfström ska arbeta med fasaden och entréhallen. Milo Galdi Lavén, Helena Blomqvist och Albin Karlsson har alla tre varsitt uppdrag i familjebadet. Världsarvet Falun är temat för samtliga uppdrag.

Född och uppvuxen i Falun

Katarina Löfström är född och uppvuxen i Falun och utbildad på bland annat KGU i Falun och på Konstfack i Stockholm. Hon har sedan slutet av 90-talet arbetat med rumsliga installationer och konstfilm.

– Jag är glad och stolt över att få det här hedrande uppdraget. Mitt förslag för en konstnärlig gestaltning av fasaden och entrén av simhallen är en bildfris som består av tiotusentals löst hängande paljetter, säger Katarina Löfström.

Milo Galdi Lavén och Staffan Virke är konstnärer verksamma i Stockholm. De har båda en bakgrund inom arkitektur. De intresserar sig för att utforska sambanden mellan människor, rum och berättelser, ofta i storskaliga projekt.

Konstverket, som har arbetsnamnet Väderfenomen, är en tredimensionell, rumslig projektion som handlar om vattnets roll, form och funktion på Lugnet och i Falubygden.

Helena Blomqvist arbetar med fotografi. Hon har ställt ut internationellt och nationellt sedan tidigt 2000-tal och har givit ut fem böcker.

Ett gyllene kopparberg

– Mitt verk visar ett gyllene kopparberg där det på toppen står en kopparfärgad get, med strålar och moln runtomkring. Det är en målerisk bild, som en gigantisk kuliss. En positiv bild av kopparberget, urplatsen för världsarvet Falun och samlingsplatsen för Sveriges genom tiderna största skattkista, säger Helena Blomqvist.

Albin Karlsson är en konstnär/konsthantverkare utbildad vid Hantverkets folkhögskola och Konstfack. Han har under de senaste åren främst arbetat med offentlig konst, ofta med inslag av mekatronik.

Gestaltningen knyter an till Faluns historia som grundar sig i gruvdriften och vattenkonsterna. Ett vattenhjul driver stånggången som sätter den enorma falukorven i rörelse. Allt beskådas av en ung kåre som förundrad skådar in mot ett framtida Falun.

Fakta/Enprocentsregeln. Konstprojekten finansieras genom enprocentsregeln. Den innebär att en procent av kostnaden för ett byggprojekt ska gå till konstnärlig gestaltning. Statens konstråd började arbeta med principen redan 1937, och på så sätt har många av våra offentliga konstverk runtom i landet finansierats. Falu kommun antog regeln 2014, men arbetade även innan dess med offentlig gestaltning.

Fakta/Offentliga gestaltningsuppdrag. Offentliga gestaltningsuppdrag måste upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU. För att underlätta arbetet har Falu kommun tillsammans med Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen arbetat fram ett så kallat dynamiskt inköpssystem för offentlig gestaltning. Konstnärer med lägst kandidatnivå eller motsvarande utbildning eller erfarenhet samt F-skatt, kan ansöka om att vara med. De enskilda konstprojekten görs sedan som utlysningar inom detta system.

Sidan uppdaterad 2022-03-30