Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Hand som skriver på ett papper

Skärpta regler för installation av värmepump

Innan du installerar en värmepump (bergvärme, ytvatten­värme eller jordvärme) behöver du göra en anmälan. Om din anmälan godkänns får du en bekräftelse.

Nytt från och med i höst är att bekräftelsen även omfattar ett antal regler som du måste följa.

För att värmeanläggningen ska få installeras måste du exempelvis anlita en certifierad brunnsborrare och se till att köldmediet hanteras på ett säkert sätt. Reglerna kan också vara specifika för just din fastighet och ditt område.

Om du bor stadsnära och installerar en bergvärmeanläggning behöver du omhänderta vattnet som kommer upp i samband med borrningen (borrkaxvatten). Borrvattnet får inte släppas ut i dagvattennätet. I undantagsfall kan Falu Energi & Vatten tillåta det, men då behöver du först ansöka om tillstånd.

De nya reglerna har kommit till för att skydda vår miljö.

Anmälan och ansökan

Anmälan av värmepumpinstallation (Falu kommun)

Anmälan är obligatorisk för installation av bergvärme, ytvattenvärme och jordvärme. Skicka din anmälan i god tid – på grund av de nya reglerna kan handläggningstiden vara lite längre än tidigare.

Ansökan om att få släppa ut vatten från bergborrning i dagvattenledning (Falu Energi & Vatten) Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-10-13