Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar Ingarvsvägen med trafik.

Ingarvet kan fortsätta att växa ett tag till

En ny detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde har tagits fram. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att godkänna den för antagande.

– De boende i närområdet har haft en hel del synpunkter under processens gång. Utifrån deras synpunkter har vi ställt hårdare krav på bullernivåer och sett till att det aktuella grönområdet blivit större än vad planen medgav från början, säger nämndordförande Susanne Martinsson.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde samt att reglera delar av återvinningscentralens befintliga anläggning.

Verksamheterna ska regleras så att närboende inte utsätts för mer störningar än vad de kan förväntas tåla. Detaljplanen redovisar också kommunens intentioner att inte utvidga industriområde ytterligare norrut.

Detaljplanen har hanterats under lång tid

Planuppdraget gavs redan av kommunstyrelsen 2012. Detaljplanen var ute på samråd 2013 och granskning 2019. Under granskningstiden kom runt 50 yttranden från främst privatpersoner in.

– Detaljplanen har hanterats under många år. Synpunkter som kommit in har handlat både om buller, lukt, trafik, grönområden och mycket mer. Under resans gång har förändringar därför gjorts i detaljplanen, säger Susanne Martinsson.

När det gäller grönområdet har gränsen i norr flyttats, vilket ger en naturligare entré till området och sparar mer av befintligt stigsystem.

Skogsvägen och området norr om denna upp till Lövbergsvägen inkluderades i detaljplanen för att tydliggöra att kommunen inte planerar ytterligare mark för verksamheter i det området.

Synpunkter på trafik tas separat

– Sedan har det också kommit in synpunkter på ökad trafik i området och andra saker som inte omfattas av detaljplanen. Men självklart kommer förvaltningen att jobba vidare med trafikfrågorna. Förvaltningen kommer redan på nästa nämnd att presentera vilka områden som kommunen arbetar med för att lösa trafiksituationen på och kring Ingarvet, säger Susanne Martinsson.

Detaljplanen går nu upp till kommunfullmäktige som tar själva beslutet kring att detaljplanen antas.

Sidan uppdaterad 2020-10-20