Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

båtar som ligger förtöjda. En träjulle kör förbi.

Tyck till om detaljplan för båtbryggor vid Skutudden

Just nu kan du tycka till om en detaljplan för båtbryggor vid Skutudden och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan Digitalt samrådsmöte hålls måndagen den 16 november klockan 16.30-19.00.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en gemensamhetsanläggning för att tydliggöra nyttjanderätten för marken.

Gemensamhetsanläggningen omfattar området runt bryggorna, både på land och i vattnet för att möjliggöra att den förening som äger och sköter detta område ska kunna säkerställa nyttjandet.

Här finns handlingarna

Under samrådstiden 2020-11-06 till 2020-12-20 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  • www.falun.se/planerjustnu
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider

Välkommen till digitalt samrådsmöte

På grund av coronapandemin kan vi tyvärr inte hålla ett samrådsmöte på plats. Istället bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte.

Tid: Måndagen den 16 november, kl. 16.30-19.00. Vi presenterar kortfattat planförslaget kl. 17.00 och kl. 18.30 och det kommer även finnas chans att ställa frågor via en chatt.

Plats: Digitalt möte på Teams. Aktuell dag kommer det att finnas en nyhet på kommunens hemsida med en länk till den digitala träffen.

Övrigt: Detta samrådsmöte hålls gemensamt för två detaljplaner som befinner sig i samrådsskedet. Tiderna för presentation ovan gäller Detaljplan för båtbryggor vid Skutudden, däremellan kommer även den andra detaljplanen att presenteras.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

För att läsa mer om vilka planer som är på gång och se vilket datum dina synpunkter behöver skickas in, besök sidan Planer just nu.

Sidan uppdaterad 2020-11-10