Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Grävskopa och lastbil uppe på den kulle i sand som byggs

Just nu byggs det nya bostäder på Myran i form av en sandkulle som ska locka Backsvalan att flytta in när den anländer i början på maj.

Nu byggs det nya bostäder på Myran

Nu byggs det nya bostäder på Myran. En fyra meter hög brant ska locka nya hyresgäster i form av Backsvalan och andra insekter.

Det är inte bara för oss människor som det är brist på bostäder.

Backsvalan är en fågel som minskar i antal för att den har svårt att hitta lämpliga bostäder och är därför i dag rödlistad.

Backsvalan vill gräva ut sitt bo i branter med fina jordarter. Där bildar de kolonier med många par på samma plats.

Naturligt häckar de oftast i branter längs vattendrag som uppstår efter erosion av vatten. Genom att vi numer reglerar de flesta vattendrag har erosionen minskat och de här miljöerna har till stor del försvunnit. Istället har grustag blivit en ny miljö för svalorna, men även grustagen har blivit färre.

För att hjälpa svalorna byggs just nu en fyra meter hög brant på Myran, som förhoppningsvis backsvalorna hittar till när de anländer i början på maj.

Men det är inte bara svalorna som kommer att trivas där.

Många bin och andra insekter bygger också bon i sandiga miljöer.

För att ytterligare bidra till den biologiska mångfalden kommer även en äng med blommande örter att sås uppe på backsvalornas kulle.

Sidan uppdaterad 2021-03-31