Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mamma och barn i lekpapark

Tyck till om plan för vårdboende och trygghetsboende i Borgärdet Svärdsjö

Detaljplanen för vårdboende och trygghetsboende vid Björkvägen/Lumshedsvägen i Borgärdet Svärdsjö är nu ute för granskning.

En ny detaljplan har upprättats för vårdboende, trygghetsboende med mera vid Björkvägen/Lumshedsvägen i Borgärdet Svärdsjö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flexibilitet för framtida förändringar av lokalbehovet genom att tillåta främst olika typer av offentlig service och kontor. Därutöver syftar detaljplanen även till att möjliggöra för olika former av boende på fastigheten.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

På grund av rådande pandemi har vi tyvärr inte möjlighet att hänga handlingarna i offentliga lokaler. Om du vill få pappersexemplar av handlingarna kontaktar du Falu kommun via Kontaktcenter på telefonnummer 023–830 00 eller kontaktcenter@falun.se.

Granskningen pågår från och med 5 maj till och med 26 maj 2021.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 26 maj 2021: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med DP vårdboende Svärdsjö MSN 0373/19.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: via Kontaktcenter på telefon: 023-830 00 eller e-post: kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-05-05