Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration över nya Kristinehallen

En illustration som visar nya Kristinehallen från det tilltänkta torget.

Detaljplanen för nya Kristinehallen är överklagad

Starten för den tilltänkta tillbyggnaden och ombyggnationen av Kristinehallen ser ut att bli försenad. Anledningen är att detaljplanen överklagats och att mark- och miljödomstolen måste säga sitt innan en byggstart kan ske.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för Kristinehallen och Kristinegymnasiet den 15 april 2021. Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Kristinehallen.

Sedan dess har det kommit in fyra överklagningar som nu är överlämnade till mark- och miljödomstolen.

De senaste åren har handläggningstiderna för överklagade planärenden varit ett halvår eller mer. Domstolen prioriterar i första hand ärenden som rör bostadsbyggande.

Något som kan komma att försena byggstarten för nya Kristinehallen.

Här kommer en kort sammanfattning kring vad de klagande tagit upp:

  • Alternativa placeringar av konserthus inte seriöst utvärderade.
  • Gångvägen mellan Nybrokyrkan och Kristinehallen ska utföras så att risken för insyn och skadegörelse minimeras. Lägg den så nära Kristinehallen som möjligt.
  • En ombyggnad av Kristinehallen blir en dålig och dyr lösning.
  • Grundskola i Kristinegymnasiet kommer inte att fungera. För liten skolgård, mer trafik på Kristinegatan av föräldrar som ska hämta och lämna.
  • Underkänner processen där alternativet ombyggnad valdes framför en nybyggnad. Underkänner de ritningar han fått ta del av.

- Yttrandena tar upp frågor som bara till en liten del berör det som detaljplanen hanterar. Fullmäktiges antagande av detaljplanen innebär att det blir möjligt att bygga det som detaljplanen reglerar. Om det sedan ska byggas är en fråga som beslutas i annat sammanhang. Hur byggnaden ska utformas, bland annat brandskyddskraven som nämns i skrivelserna, hanteras i bygglov och bygganmälan. Min bedömning är att mark- och miljödomstolen med största sannolikhet kommer at avslå överklagandena, säger stadsarkitekt Per Grundström.

Här finns mer information om nya Kristinehallen Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-06-11