Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mamma och barn i lekpapark

Tyck till om plan för förskola vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg

Detaljplanen för undervisning med mera vid Astrid Fredrikssons väg/ Valborg Olanders väg är nu ute för granskning.

En ny detaljplan har upprättats för undervisning med mera vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg.

Syftet med detaljplanen är att också möjliggöra för förskola på området som sedan tidigare är planlagt enbart för bostäder. Planen ska också justera placeringen av planerade gator för att bättre anpassa dem till marklutningen på området. Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus, villor/radhus samt en förskola, skola eller en gruppbostad inom planområdet.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

På grund av rådande pandemi har vi tyvärr inte möjlighet att hänga handlingarna i offentliga lokaler. Om du vill få pappersexemplar av handlingarna kontaktar du Falu kommun via Kontaktcenter på telefonnummer 023–830 00 eller kontaktcenter@falun.se.

Granskningen pågår från och med 5 juli till och med 13 augusti 2021.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 13 augusti 2021 till adress: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med DP undervisning Lilla Källviken MSN 0357/18. 2021.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: via Kontaktcenter på telefon: 023-830 00 eller e-post: kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-07-05