Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration på planerade bostäder vid Vasaparken

Illustration: Mondo arkitekter Dalarna AB

Masmästaren får bygga hyresrätter i Vasaparken

Nu står det klart att Masmästaren vunnit kommunens markanvisningstävling och får bygga bostäder i Vasaparken. Bostäderna blir i form av hyresrätter.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 23 augusti om att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till markanvisningsavtal med Masmästaren som vinnare av markanvisningstävlingen. Masmästarens vinnande tävlingsbidrag är utformat och gestaltat av arkitektbyrån Mondo arkitekter Dalarna AB.

- Masmästaren är stolta över att ha valts ut att genomföra byggnation på en av Faluns mest attraktiva platser nu när staden växer. Vi ser fram emot att bygga nya hyresrätter och ska göra allt för att Falu kommun ska känna att rätt part valts för projektet, säger Mats Sonehag, VD Masmästaren.

Det var i november 2020 som Falu kommun utlyste en så kallad markanvisningstävling för rättigheten att bygga bostäder på ett fyra tusen kvadratmeter stort område vid Vasaparken.

I tävlingsanvisningarna beskrivs kommunens vision för området. Bebyggelsen ska ha en modern arkitektur, beakta träbyggnadsstrategin och stadens kulturhistoria samt uppmuntra Faluborna att använda hela Vasaparken.

Tävlingen bestod av två steg

Tävlingen bestod av två steg. I det första steget tittade man på bidragets övergripande idé. Av ett tiotal inkomna förslag sållades de mest lovande tävlingsbidragen ut och gick vidare till det andra steget, där tävlingsbidragen bedömdes mer i detalj.

- Efter en grundlig process känns det såklart bra att vi landat i ett vinnande bidrag att bygga centrumnära bostäder i Vasaparken. Det var flera mycket bra bidrag, säger Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadschef Anna Tosteby.

Vinnaren får rätt att ensamt förhandla med kommunen om att köpa och bygga enligt sitt förslag på fastigheten.

- Nu blir nya Vasaparken komplett med ett viktigt tillskott av nya bostäder med en modern och gedigen utformning, som bidrar med liv och rörelse i området och som berikar stadskärnan. Falun behöver fler bostäder i centrala lägen för att kunna fortsätta växa, kommenterar Joakim Storck (C), kommunalråd Falu kommun.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i september, och först då blir tävlingsbidraget offentligt.

Sidan uppdaterad 2021-09-02