Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till Lokaliseringsstrategi för handel

Vi har sett över Lokaliseringsstrategin för handel i Falu kommun och tar gärna hjälp av dig!

Lokaliseringsstrategi för handel

Strategin fokuserar på lokalisering av handel, det innebär var handel ska placeras. Lokaliseringsstrategin fungerar som stöd för kommunen vid nyetableringar av handlare och vid detaljplanering. Som underlag för Lokaliseringsstrategin har en handelsutredning tagits fram som belyser hur handeln och nyetableringar i Falun kan komma att utvecklas, med hänsyn till ändrade konsumtionsvanor och trender.

Lämna synpunkter

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på remisshandlingen för Lokaliseringsstrategi som du hittar här.

Synpunkter framförs skriftligt till Falu kommun senast den 1 november 2021.

e-post: kontaktcenter@falun.se

eller post:

Falu kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

791 83 Falun

Märk ditt e-post eller brev med ”Lokaliseringsstrategi MSN 0448/19”

Inbjudna till remissen är även politiska partier, intresseföreningar och organisationer som har intresse i handelsfrågor samt grannkommuner till Falu kommun.

Sidan uppdaterad 2021-10-18