Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild från Ingarvsvägen med bilar

Uppdaterad detaljplan för Ingarvet tas fram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att detaljplanen för Ingarvets industriområde ska uppdateras och tas upp på nytt. Kommunens tidigare beslut att anta detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt konstaterade i domen den 8 juni att det saknades vissa underlag, för att de skulle kunna bedöma om detaljplanen var lämplig eller inte. Det gällde bland annat att det inte fanns en miljökonsekvensbeskrivning eller en samlad bullerutredning. I det nya förslaget ska de utredningarna tas med, men stora delar av den tidigare detaljplanen kommer att återanvändas.

– Vi tar till oss domstolens synpunkter och tar fram de dokument och utredningar som domstolen efterfrågar. Därefter kommer detaljplanen ses över utifrån vad utredningarna visar och sedan skickas ut för granskning igen. Samtliga politiska partier är eniga i frågan om att fortsätta processen med detaljplanen, säger Susanne Martinsson (C), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utveckling av industriområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde samt att reglera delar av återvinningscentralens befintliga anläggning.

Verksamheterna ska regleras så att närboende inte utsätts för mer störningar än vad de kan förväntas tåla. Detaljplanen redovisar också kommunens intentioner att inte utvidga industriområdet ytterligare norrut.

– För att Ingarvets industriområde ska kunna utvecklas på bästa sätt behövs en detaljplan som både möjliggör för de befintliga såväl som nya verksamheter, samtidigt som hänsyn ska tas till de närboende. Under processen har bland annat ett större naturområde planlagts som fungerar både som rekreationsområde men även som en buffert mellan boende och verksamheterna, avslutar Susanne Martinsson.

Tidigare artiklar:

Falu kommun beslutar att inte överklaga domen mot detaljplan för Ingarvet

Domstol upphäver Falu kommuns beslut om detaljplan för Ingarvet

Ingarvet kan fortsätta växa ett tag till Länk till annan webbplats.

Ingarvet ska bli större - allmänt möte hålls Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-10-21