Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration över nya Kristinehallen

Illustration över nya entrén till nya Kristinehallen.

Nya Kristinehallen - byggstart under 2022

Starten för den tilltänkta tillbyggnaden och ombyggnationen av Kristinehallen är nu beräknad att ske våren/sommaren 2022.

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny detaljplan, som möjliggör ombyggnationen av Kristinehallen, vid sitt sammanträde i april.

Sedan kom det in fyra överklagningar av detaljplanen som lämnades över till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Den 31 augusti i år fattade domstolen ett beslut i ärendet, där man avvisade samtliga överklaganden. Ingen av de klagande valde i det läget att gå vidare, utan detaljplanen vann laga kraft den 21 september.

Väntan på domstolens utlåtande har dock gjort att den tänkta byggstarten för Kristinehallen förskjutits något.

Bygglovsprocess pågår

Just nu pågår sedvanlig bygglovsprocess och upphandlingen av entreprenör är beräknad att påbörjas under kvartal 4.

– Går allting som det ska, kommer en byggstart att kunna ske under våren/sommaren 2022, säger projektledaren Erik Bäremo.

Klart är också att den nya Kristinehallen kommer att utrustas med en ny fast hörslinga anpassad efter den ombyggda konsertsalens förutsättningar.

Falu Energi & Vatten AB har under sommaren och hösten genomfört ledningsunderhåll och gjort andra förberedande ledningsdragningar till projektet.

Sidan uppdaterad 2021-11-16