Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mamma och barn i lekpapark

Tyck till om plan för förskola och
vårdbostäder vid Blomstervägen

Detaljplanen för förskola och vårdbostäder vid Blomstervägen är nu ute för granskning och du är välkommen att lämna dina synpunkter senast 17 december.

En ny detaljplan har upprättats för området vid förskolan vid Blomstervägen. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Den nya byggnaden för vårdbostäder föreslås placeras i östra delen av planområdet.

Granskningen pågår från och med 17 november till och med 17 december 2021.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

Möte för allmänheten

Välkommen på allmänt möte den 30 november kl 18.00 – 19.00 på Mariagården,
Seminariegatan 1.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 17 december 2021: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se
Märk ditt yttrande med DP Blomstervägen MSN 0375/18

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-11-17