Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Väg genom landsbygd

Nu är den fördjupade översiktsplanen för landsbygden ute på utställning

Hur ska landsbygden utvecklas för att fortsätta vara attraktiv att bo och verka i? Det har varit den centrala frågan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun. Planen ställs nu ut och fram till den 23 januari 2022 är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden innehåller bland annat förslag på områden för bostäder och verksamheter. Planen ska också ge vägledning för beslut i framtiden som rör byggande på jordbruksmark, grönska och vatten, anpassning av bebyggelse och mycket mer.

Beskrivningar av olika områden

Det finns även särskilda beskrivningar i planen för de största orterna och vissa andra områden.

- Områdesbeskrivningarna är en särskilt viktig del av planförslaget. De ger en bra bild av hur förslaget påverkar den egna orten utan att du behöver ta del av hela planförslaget. Dessutom är de en bra grund för framtida beslut om förslag till förändringar eftersom de är anpassade till just den orten eller området, förklarar projektledaren Frida Petersson.

Ett bearbetat förslag

Under våren och försommaren 2018 var ett förslag till fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden ute på samråd. Förslaget har därefter bearbetats och kompletterats utifrån de synpunkter som kom in och ställs nu ut.

- Efter samrådet har vi bland annat gjort vissa förändringar av vilka områden vi pekar ut för ny markanvändning. Men det är bra att veta att att vissa områden har fått ändrad markanvändning i kartan, även om tanken med området fortfarande är samma som i samrådet, vilket beror på att modellen för redovisning ändrats, upplyser Frida Petersson.

Utställningstid

Utställningstiden är: 22 november 2021 – 23 januari 2022.

Läs förslaget

Under utställningen kan du ta del av planförslaget på: falun.se/föplandsbygd

Välkommen till allmänna möten

Under utställningen kommer det hållas allmänna möten både i digital form via Teams och fysiskt på plats i Bjursås och Svärdsjö. Här har du möjlighet att ställa frågor och få se hur man hittar i förslaget på webben.

Digitalt informationsmöte

  • 1 december digitalt via Teams 17.30–19.00
  • 16 december digitalt via Teams 17.30–19.00

Öppet hus på plats

OBS! Du måste föranmäla dig på: falun.se/föplandsbygd till dessa möten.

  • 2 december i Bjursås, Bjursåsskolans matsal 17.00–19.00
  • 6 december i Svärdsjö, Svädsjöskolans gymnastiksal 17.00–19.00

Mer information

Vill du ha mer upplysningar eller behöver du hjälp att ta del av planförslaget?
Hör av dig till kontaktcenter@falun.se eller 023-830 00.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter skriftligt senast 23 januari 2022.

Sidan uppdaterad 2021-11-19