Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Stora torget

Det blir en uteservering på Stora torget i sommar

Idag sa myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ja till bygglov för uteservering på Stora torget i sommar.

I måndags fick den aktuella restaurangen ett klartecken från kommunen. Det handlade om att kommunen svarade polisen, på restaurangens ansökan om att använda offentlig plats, på Stora torget.

För att göra vår vackra stad än mer attraktiv så ser jag positivt på att möjliggöra för uteserveringar. Det leder till att fler folk rör sig i centrum under fler av dygnets timmar, vilket är en viktig trygghetsaspekt. En uteservering på Stora torget är också en viktig mötesplats, vilket jag tror är extra viktigt efter de åren vi haft med pandemi, säger Susanne Martinsson (C), ordförande miljö och samhällsbyggnadsnämnden och fortsätter:

Men det är viktigt att ta hänsyn till aspekter såsom tillgänglighet och gestaltning. Något som jag upplever att det har gjorts under den dialog med näringsidkaren och olika aktörer under ett par månader.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på måndagen så yrkade Miljöpartiet på avslag, till att upplåta platsen till en uteservering. Miljöpartiet menade att uteserveringen skulle ta för stor plats på torget och skära av befintligt gångstråk.

Övriga partier stod alla bakom beslutet/svaret, men från Vänsterpartiet så framfördes att de anser Hälsingtorget vara en lämpligare plats. Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning om att de är tveksamma till placeringen av uteserveringen, om det är så att trafiken runt kyrkan öppnas upp. 

Klart också med bygglov för uteserveringen

Nu har man också fått ett tillfälligt bygglov som gäller för perioden 10 juni – 9 september.

Restaurangen ville ha en balkong ovanför köket, som man skulle nå via en trappa. Nämnden sa nej till detta.

– På grund av tillgänglighetskrav blir det ingen balkong och serveringsdelen kommer att sänkas en del jämfört med hur det såg ut 2019 när en uteservering senast fanns på torget, säger Göran Forsén (M), ordförande i myndighetsnämnden

Det har varit diskussioner om att uteserveringen stör kulturmiljön på Stora torget, vilket också kultur- och fritidsnämnden konstaterat.

Myndighetsnämnden anser i sitt beslut att sänkningen av uteserveringen och ej någon balkong, gör serveringen acceptabel i kulturmiljön på torget. Kristine kyrka, Rådhuset och Engelbrektsstatyn syns nu bättre.

Myndighetsnämnden var inte enig i sitt beslut om att ge byggnadslov för uteserveringen. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Sidan uppdaterad 2022-05-27