Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En man och en kvinna med ett litet barn sitter i en soffa, mannen tittar på sin dator

Samråd om detaljplan för bostäder vid Surbrunnsvägen

Den 8 juni bjuder vi in till samråd om en ny detaljplan med syfte att möjliggöra för flerbostadshus öster om Surbrunnsvägen.

Den nya detaljplanen syftar till att göra marken öster om Surbrunnsvägen möjlig för cirka 230 nya bostäder i flerbostadshus. Planen ska vara hållbar över tid varför en flexibel användning föreslås med fler användningar än enbart bostäder.

Detaljplaneförslaget stämmer inte överens med gällande översiktsplan. Men området ligger strategiskt för bostadsbyggande, och angränsar direkt till utbyggnadsområdet Surbrunnshagen där bostäder byggs.

Här kan du ta del av planförslaget

Under samrådstiden 2022-05-25 till 2022-07-06 finns samrådshandlingarna tillgängliga på: www.falun.se/planerjustnu Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Välkommen på öppet hus

Tid: Onsdagen den 8 juni kl 18:00

Plats: Kopparstadens lokal på Surbrunnsvägen 18

Klockan 18.00 presenterar vi kortfattat planförslaget och ni har möjlighet att ställa frågor. Strax efter kl 18.30 finns det möjlighet att följa med ut och titta på platsen i verkligheten.

Lämna synpunkter på planhandlingar senast den 6 juli 2022 till Falu kommun : Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk ditt yttrande med DP Surbrunnsvägen MSN 0461/19 

Sidan uppdaterad 2022-06-01