Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En korg med svampar

Bra att veta om svampplockning i Falun

På grund av höga halter av bly i marken, så är det viktigt att veta var man ska undvika att plocka svamp i Falu kommun.

Tusen års gruvdrift sätter sina spår. Rostningen av kopparmalm på 1600- och 1700-talen spred metaller och försurande svaveldioxid över Falun - något vi märker av än idag.

Genom åren har det gjorts flera undersökningar för att se hur dåtidens gruvdrift påverkat Faluns miljö, bland annat i fråga om bly i mark och vatten.

Här ska du undvika svampplockning

Halterna är högst närmast Falu gruva. Därför ska du undvika att plocka svamp och bär på Galgberget och i Stenslund.

Analyser på sköljda grönsaker och bär har visat att det mesta av blyet försvinner med sköljningen, men det gäller inte svamp.

Som en extra försiktighetsåtgärd har vi tagit fram rekommendationer för odling och svamp- och bärplockning inom de mest förorenade områdena. Dessa områden finns markerade på en karta.

Mer information

Råd och riktlinjer för grönsaksodling och bär- och svampplockning
Metaller i mark och vatten

Vanliga frågor om metaller i marken

Sidan uppdaterad 2022-07-21