Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Pojke slänger påse med sopor i sopkärl.

Ny syn på avfall ger avtryck i kommunen

Avfall har gått från att vara skräp vi vill bli av med till en resurs att ta tillvara. Falu kommun anpassar nu sina reglementen till detta och tar fram en ny plan och nya föreskrifter för avfallshantering. Förslaget till nya föreskrifter har skickats ut på remiss.

Nya EU-direktiv och svenska lagar säger att avfall ska betraktas som en resurs. Därför behöver kommunen nu anpassa de lokala föreskrifterna som reglerar vår avfallshantering till detta.

Synpunkter kan lämnas fram till 3 oktober

- Vi har i dagarna skickat ut ett förslag till nya avfallsföreskrifter på remiss som det går att lämna synpunkter på fram till 3 oktober, säger kommunens avfallsstrateg, Thomas Sundin.

Avfallsföreskrifter är ett juridiskt dokument som alla svenska kommuner måste ha. Det definierar vad som räknas som avfall, tydliggör ansvaret för avfallet och beskriver hur det ska hanteras.

- Det nya i förslaget är definitionen av vad som räknas som kommunalt avfall och att kommunen får allt större krav på sig att ta hand om vissa avfallsfraktioner som till exempel returpapper, tyger, bygg- och rivningsavfall, förklarar Thomas Sundin.

Frågan om vårt avfall berör alla

En ny avfallsplan är också på väg. Den anger mål och åtgärder för hur vi ska minska mängden avfall och hur vi kan använda avfall som en resurs. För att markera den ändrade synen på avfall ska planen därför heta "kretsloppsplan" istället för "avfallsplan".

Hur kommer jag som Falubo märka av de nya föreskrifterna?

- Avfall berör ju i storts sett hela samhället, allt ifrån privatpersoner till företag och organisationer. På kort sikt kommer det nog inte märkas så mycket. Men resultatet av en god avfallshantering kommer på längre sikt påverka avfallstaxan. Om vi är bra på källsortering och blir "avfallssmarta" så behöver vi lägga mindre pengar på avfallet, svarar Thomas Sundin.

Lär känna ditt avfall!

- Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår! Fundera därför på om du verkligen behöver handla en sak eller om du kan hyra, samäga eller låna saker. Tänk även på att e-handel ofta skapar mycket mer förpackningar och returtransporter än om vi handlar i butik, vilket är förödande för klimat och miljön, tillägger Thomas Sundin.

Ta del av förslaget till de nya avfallsföreskrifterna här på falun.se

Sidan uppdaterad 2022-09-13