Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två vuxna och två barn på cykeltur i Lugnets naturreservat på en höjd med Varpan i fjärran.

Lugnets naturreservat kan bli kommunalt

Lugnets naturreservat föreslås bli kommunalt och skötas mer i linje med dagens förhållanden. Förslaget är nu ute på remiss.

Lugnets naturreservat är ett av de fina ströv- och grönområden som ligger nära centralorten Falun. Här finns bland annat åtta mil markerad vandringsled, tolv mil motionsspår/skidspår och flera cykelleder för mountainbike. Reservatet är statligt och det har alltså hittills varit Länsstyrelsen som haft ansvaret för området.

Nu föreslår Falu kommun att reservatet ska övertas av kommunen och att en föråldrad skötselplan och föreskrifter för naturreservatet ska ersättas av nya.

Länsstyrelsen tog initiativet

- Under 2016 kontaktade Länsstyrelsen Falu kommun, som har varit förvaltare av reservatet sedan det bildades. Man föreslog att kommunen skulle ta över reservatet. Dessutom ansåg man att det behövdes ett mer modernt reservatsbeslut för att få till ett bättre förvaltnings- och tillsynsarbete, berättar kommunbiolog Pär Karlsson.

Arbetet har dragit ut på tiden på grund av att Lugnet är ett komplext naturreservat där många intressen ska samsas. Därtill kom beslutet om att etablera ett nytt regemente i reservatets närhet. Men nu finns ett färdigt förslag på reviderade föreskrifter och skötselplan som skickats ut på remiss.

Anpassning till hur området utvecklats

- Målet har främst varit att förtydliga och modernisera de gamla föreskrifterna, som ibland var svåra att tolka. Med modernisera menar vi att vi behöver förhålla oss till de förutsättningar som råder i området idag. Ett exempel är utvecklingen av terrängcykling som inte ens fanns som begrepp när reservatet bildades 1980, säger Pär Karlsson.

En förändring som föreslås i remissen är att kommunens skog bara ska brukas i syfte att stärka natur- och rekreationsvärden.

- Det kommer innebära att stora delar av den skog kommunen äger kommer att få bli gammal och utvecklas ganska fritt. För övrigt blir det inga större förändringar som besökare kommer att uppleva, säger Pär Karlsson.

Kommunfullmäktige tar beslutet

Efter att remissen är genomförd kommer alla inlämnade synpunkter att gås igenom och utifrån dessa kan det bli aktuellt att göra en del förändringar i förslaget. Därefter kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslå att de nya föreskrifterna antas och att Lugnet blir ett kommunalt naturreservat.

Ett slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige. Tidigast i januari 2023 kan förslaget träda i kraft.

Ta del av remissen om Lugnets naturreservat här på falun.se

Sidan uppdaterad 2022-09-21