Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Slänt av grus med tallar och björkar med gula löv, en bit upp

Markområde stängslas in och undersöks

Efter att kommunen tagit stickprov i ett markområde mellan skateparken och Stigaregatan, så ska en mer utförlig provtagning göras. Stickprovet indikerade att det kan finnas förhöjda halter av tungmetaller i slaggruset, efter gruvdriften i Falu gruva.

När skateparken byggdes togs markprover som inte visade några förhöjda halter av tungmetaller från gruvdriften.

En nyligen gjord stickprovskontroll indikerade att det ändå kan finnas förhöjda halter i slaggruset, i området mellan skateparken och slagghögarna på Stigaregatan. Därför ska en mer utförlig provtagning nu göras och området stängslas under tiden in som arbetsområde.

– Vi tar nya prover nu för att säkerställa om det finns några förhöjda halter av tungmetaller på platsen. Området vi provtar ligger i närheten av ställen där barn och unga rör sig, och av försiktighetsskäl så vill vi undersöka halterna av tungmetaller. Eventuella tungmetaller är dock bundna till marken och man får inte i sig det bara av att vistas i området, utan enbart om man äter eller på annat sätt får i sig gruset i munnen, säger Nicklas Karlsson, chef på trafik- och markavdelningen.

Rester från gruvan

Falun har en unik miljö och ett världsarv. Det finns spår av tungmetaller i marken i centrala Falun, efter av nästan 1000 år av gruvdrift.

Rekommendationer för vad som gäller för exempelvis odling i mark, plocka svamp och bär, och kartor med olika nivåer, hittar du här:

Metaller i mark och vatten i Falun

Sidan uppdaterad 2022-10-28