Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Slänt av grus med tallar och björkar med gula löv, en bit upp

Markområde stängslas in och undersöks

Efter att kommunen tagit stickprov i ett markområde mellan skateparken och Stigaregatan, så ska en mer utförlig provtagning göras. Stickprovet indikerade att det kan finnas förhöjda halter av tungmetaller i slaggruset, efter gruvdriften i Falu gruva.

När skateparken byggdes togs markprover som inte visade några förhöjda halter av tungmetaller från gruvdriften.

En nyligen gjord stickprovskontroll indikerade att det ändå kan finnas förhöjda halter i slaggruset, i området mellan skateparken och slagghögarna på Stigaregatan. Därför ska en mer utförlig provtagning nu göras och området stängslas under tiden in som arbetsområde.

– Vi tar nya prover nu för att säkerställa om det finns några förhöjda halter av tungmetaller på platsen. Området vi provtar ligger i närheten av ställen där barn och unga rör sig, och av försiktighetsskäl så vill vi undersöka halterna av tungmetaller. Eventuella tungmetaller är dock bundna till marken och man får inte i sig det bara av att vistas i området, utan enbart om man äter eller på annat sätt får i sig gruset i munnen, säger Nicklas Karlsson, chef på trafik- och markavdelningen.

Rester från gruvan

Falun har en unik miljö och ett världsarv. Det finns spår av tungmetaller i marken i centrala Falun, efter av nästan 1000 år av gruvdrift.

Rekommendationer för vad som gäller för exempelvis odling i mark, plocka svamp och bär, och kartor med olika nivåer, hittar du här:

Metaller i mark och vatten i Falun

Sidan uppdaterad 2022-10-28