Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Slänt av grus med tallar och björkar med gula löv, en bit upp

Stängsel kvar runt markområde

I ett markområde mellan skateparken och Stigaregatan har prover visat att det finns förhöjda halter av tungmetaller i slaggruset, efter gruvdriften i Falu gruva. Stängslet kommer därför vara kvar under den fortsatta utredningen.

Under oktober stänglades området in och det utfördes provtagning där, då en tidigare stickprovskontroll indikerat att bly- och arsenikhalterna kunde vara höga. Resultatet från provtagningen i oktober har nu kommit, och visar på att halterna ligger över Faluns gränsvärden. Området kommer därför fortsatt att vara instängslat.

Men du behöver inte känna oro om du har vistats i området. För att det ska påverka hälsan behöver man äta ganska mycket av den förorenade jorden. Att enbart ha rört sig, lekt eller vistats i området utgör ingen särskild risk.

Ytterligare undersökning innan evenuella åtgärder

Eftersom området är en del av världsarvet och gammal processindustrimark, måste ytterligare undersökningar genomföras innan beslut kan tas om eventuella åtgärder. Kommunen har också haft kontakt med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet, både för miljö och kulturmiljö.

Rester från gruvan

Falun har en unik miljö och ett världsarv. Det finns spår av tungmetaller på många ställen i marken i centrala Falun, efter nästan 1000 år av gruvdrift.

Rekommendationer för vad som gäller för exempelvis odling i mark, plocka svamp och bär, och kartor med olika nivåer, hittar du här:

Metaller i mark och vatten i Falun

Sidan uppdaterad 2022-12-06