Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Person sköljer tomater under kran

Länsstyrelsens beslut - kommunen får hantera VA-frågan vid Varpan

Länsstyrelsen har utrett Falu kommuns ansvar att förse området runt Varpan med allmänt vatten och avlopp (VA). Nu ger man klartecken för kommunen att själva planera utbyggnaden av allmänt VA i samband med revideringen av kommunens VA-plan.

Frågan gäller kommunens skyldighet att ordna med allmänt VA i området runt Varpan. Fastighetsägare har vänt sig till länsstyrelsen för att klargöra saken.

Idagsläget har de delar vid Varpan som räknas som Falu tätort allmänt VA, för Bergsgården förväntas de delar av det allmänna VA-nätet som ännu inte är utbyggda bli klara under 2025, men övriga områden runt Varpan saknar allmänt VA.

Länsstyrelsen har nu beslutat att Falu kommun har fortsatt ansvar att förse delar av området runt Varpan med allmänt VA och att man kan prioritera utbyggnaden i samband med att man reviderar VA-planen.

Ny VA-plan på gång

Att VA-planen och planen för utbyggnaden av VA ska revideras beslutades 2021 av kommunstyrelsen. Revideringen av VA-planen inleddes i slutet av 2022 med en förstudie. Arbetet med själva revideringen planeras pågå under 2023.

Länsstyrelsen kommer att följa kommunens arbete med att revidera VA-planen. De redovisar också i sitt beslut att de har möjlighet att öppna ett nytt ärende för området runt Varpan, om de anser att det uppstår ett behov av det.

Sidan uppdaterad 2022-12-23