Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Faluån i vinterskrud med byggnader bredvid. Skymningsljus och gatubelysning tänd.

Arkiv. Foto: Ulf Palm

Naturvårdsverket ger 4,3 miljoner till undersökningar i Falun

Inom kort startar undersökningar av förorenade markområden i Falun. Efter nästan 1000 år av gruvdrift finns förhöjda halter av metaller i marken. Resultatet ska bland annat användas för bedömning av hälsorisker och en översyn av rekommendationer för exempelvis odling och vid nybyggnation.

Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Region Dalarna och Falu kommun. 

– Det är mycket positivt att vi fått statliga pengar för att genomföra undersökningen, den kommer att vara till nytta både för Falun och för andra platser med liknande förhållanden. I Falun finns sedan slutet av 90-talet lokala rekommendationer vid exempelvis nybyggnationer, odling, svamp- och bärplockning i områden med höga metallhalter. Resultaten av den här undersökningen hjälper oss att anpassa våra lokala rekommendationer, så att de är så aktuella som möjligt, säger Andreas Jansson, handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun.

Projektet ska bedrivas under 2023 och finansieras med 4,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket.

– I vårt uppdrag ingår rollen som oberoende expertstöd gentemot olika regionala aktörer när det gäller hur arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar människors hälsa. Vi ansvarar för projektledning och är även huvudansvariga för att göra hälsoriskbedömningar vad gäller befolkningens exponering för metallförorenad mark i Falu kommun, säger Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset.

Statens Geotekniska Institut (SGI) kommer att analysera och testa jord från olika platser i Falun. I SGI:s laboratorium i Linköping ska man undersöka förorenade jordpartiklars väg genom kroppen, i så kallade orala biotillgänglighetstester.

- Vi kommer att efterlikna den process som sker när man får jord i munnen och undersöka hur metaller frigörs i matsmältningssystemet och tas upp av kroppen, säger Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare vid SGI. Avsikten är att använda testet för att göra lokala hälsoriskbedömningar.

Dessutom kommer SGI att utvärdera en förenklad, mindre kostsam, metod för samma test.

Region Dalarna deltar i projektet utifrån uppdraget att stödja det folkhälsoarbete som sker i Dalarna och som även rör miljörelaterad hälsa.

Sidan uppdaterad 2023-02-21