Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fem personer som håller i en illustration ståendes framför ett hus.

En kvintett som är nöjd över att byggprojektet Kristinehallen tar fart igen. Från vänster; Magnus Johansson, fastighetschef Falu kommun, Paula Aspfors (S), ordförande i servicenämnden, Bigitta Sohlberg (S), ordförande Musik i Dalarna, Fredrik Persson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Teija Joona, chef för serviceförvaltningen.

Peab utsedd entreprenör för Kristinehallen

Peab har fått uppdraget att göra tillbyggnaden och ombyggnationen av Kristinehallen. Ett arbete som ska göras för att skapa en modern och attraktiv konserthall.

Byggprojektet Kristinehallen drivs och ägs av Falu kommun och Region Dalarna kommer att hyra hallen för Musik i Dalarnas räkning. Dalasinfoniettan kommer att få en plats där man både kan repetera, sköta administrativt arbete och möta sin publik på bästa möjliga sätt. Konsertupplevelsen för publiken ska bli en helt annan.

I början på sommaren 2022 beslutade Falu kommun att avbryta upphandlingen gällande tillbyggnaden och ombyggnationen av Kristinehallen. Anbudet som kom in låg alldeles för högt sett till den beslutade budgeten för projektet.

Peab valdes ut bland fyra

Nu har en ny upphandling av entreprenör gjorts. Fyra anbud kom in och det var till slut Peab som tilldelades uppdraget genom en så kallad samverkansentreprenad. Det är benämningen på samverkansaktiviteter och verktyg som utvecklats för att på ett strukturerat sätt samverka om byggprojektets genomförande.

– Investeringsbudgeten ligger just nu på 210 miljoner kronor. Själva entreprenaden är uppdelad i två faser, säger Magnus Johansson, fastighetsansvarig på kommunens serviceförvaltning.

FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. Under denna fas, avses projekteringen att drivas i samråd mellan parterna, produktionstidplan upprättas och en kalkyl över projektets produktionskostnader upprättas.

FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering som kontraktsvillkor. Under denna avses utförandet av entreprenaden ske i enlighet med entreprenadkontraktet och de handlingar i övrigt som tas fram under FAS 1 som preciserar omfattningen av entreprenaden.

Är stolta över uppdraget

– Vi är stolta över att Region Dalarna anförtrott Falu Kommun uppdraget att bygga och förvalta deras framtida konserthall. Den överenskommelse vi har med Region Dalarna innebär att vi nu fördjupar utredningen i byggprojektet i syfte ett teckna ett långsiktigt hyresavtal, säger Paula Aspfors (S), ordförande i Falu kommuns servicenämnd, och fortsätter:

– Vi ser därför fram emot att starta upp byggprocessen igen. Det är bra att vi fått in fler anbud. Det är viktigt att Falu Kommun är en fortsatt stark beställare av byggprojekt även under en tid med avmattning på byggmarknaden. Tillsammans med Peab kan vi nu åter titta på planerna för ombyggnaden. Det ger oss möjlighet att under fas 1 se över kalkylerna för att gemensamt hitta bästa kostnadsnytta för verksamheten. Vårt gemensamma mål är självklart att hålla den av fullmäktige antagna budgeten samt jobba enligt den överenskommelse som vi har med Region Dalarna.

Byggstart efter sommaren

Bygglovet för projektet har vunnit laga kraft för ett bra tag sedan, så det finns inga sådana hinder i vägen för en byggstart.

– En byggstart skulle kunna ske direkt efter sommaren, när semestrarna är slut, säger Magnus Johansson.

Bigitta Sohlberg (S), styrelseordförande för Musik i Dalarna, är nöjd:

– För Musik i Dalarna är detta ett mycket efterlängtat beslut. Både arbetsmiljömässigt för våra musiker och inte minst, för publiken, säger hon.

Viktig satsning för Dalarna

Fredrik Persson (S), ordförande i kultur och fritidsnämnden, är nöjd med att byggprocessen kring Kristinehallen går vidare och ser framtiden för konserthallen som en uppskattad och viktig satsning för musiken i Dalarna.

– Förhoppningen är att detta projekt kommer i gång så fort som möjligt. Jag ser framtiden för konserthallen som en uppskattad och viktig satsning på musiken i Dalarna. Det är med glädje som jag ser möjligheterna för Musik i Dalarna, med sina fantastiska musiker, att få möjlighet att framföra konserter i en ny hall. Vi vet att de olika typerna av föreställningar är något som Dalarnas invånare uppskattar, säger Fredrik Persson.

Här kan du läsa mer om Nya Kristinehallen

Sidan uppdaterad 2023-03-29