Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Glad flicka plockar ängsblommor

Hurra för den biologiska mångfalden

Idag 22 maj firar vi den biologiska mångfaldens dag! Vår kommunbiolog beskriver vad kommunen gör och tipsar om vad du själv kan göra för att gynna vår härliga och livsviktiga mångfald av växter och djur.

FN anser att frågan om den biologiska mångfalden är så viktig för oss att den ska ha en egen dag - den 22 maj. Dagen firas både för att visa upp vår fantastiskt artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av växt- och djurarter över hela världen.

FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald uttrycker det som att den biologiska mångfalden, som utgör ett säkerhetsnät för oss, är “ansträngt till bristningsgränsen”.

Enligt rådande forskning är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en bidragande orsak till den snabba förlusten av arter. Men man konstaterar också att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för att mildra klimatförändringarna och vår framtida tillvaro på jorden.

Varför är den biologiska månfalden så viktig?

- Helt enkel för att den är en förutsättning för allt liv här på jorden. Växter, djur och ekosystem som utvecklats under miljontals år ger oss människor allt vi behöver för att leva här, som till exempel: mat, ett stabilt klimat och skydd mot naturkatastrofer, förklarar kommunbiolog Pär Karlsson.

Vad gör kommunen för att minska förlusten av den biologiska mångfalden?

- Falu kommun vill bidra i arbetet med att minska förlusten av och gärna öka den biologiska mångfalden. Det gör vi bland annat genom att: bilda kommunala naturreservat, bruka kommunens skogar med hyggesfria metoder, anlägga våtmarker som exempelvis Myran-området och sköta ängar och betesmarker med slåtter och betande djur som vi gör i Lugnets naturreservat och på Myran. Dessutom jobbar vi varje år med att bekämpa de invasiva arterna jättebalsamin och jätteloka. I år kommer vi även att plantera pollinatörsvänliga blommor i våra rabatter, berättar Pär Karlsson.

Vad kan jag göra?

- Man kan exempelvis ha en oskött yta på sin tomt där man låter gräset bli högt och där blommor får fröa av sig. Och vänta gärna till efter semestern innan du slår gräset!

- En annan insats du kan göra är att handla ekologiskt för att minska mängden kemikalier i omlopp i naturen , tipsar Pär Karlsson.

Sidan uppdaterad 2024-05-22