Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Äng i Hälsingbergsskogen

Förslag om nytt naturreservat i Hälsingbergsskogen ute på remiss

Förslag på föreskrifter och skötselplan för ett nytt naturreservat, Hälsingbergsskogen i Falun, är nu ute på remiss. Synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 28 juni.

Falu Kommun avser att bilda ett nytt naturreservat Hälsingbergsskogen, drygt fyra kilometer sydost om Falu centrum. Syftet med naturreservatet är att områdets biologiska mångfald och värden för det rörliga friluftslivet ska kunna bevaras och utvecklas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till föreskrifter och skötselplan för reservatet, som det nu finns möjlighet att lämna synpunkter på.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast 2024-06-28.

På vår officiella anslagstavla finns mer information om området och hur man kan lämna synpunkter

Sidan uppdaterad 2024-05-23