Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-17

Översiktsbild Falun

Var med och påverka framtiden i Falun

Nu planerar vi Faluns framtid – hur staden ska växa, vilken trafik vi ska ha, hur mycket gröna ytor som ska finnas och mycket annat. Ett förslag till Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan är nu ute på samråd och vi behöver dina synpunkter för att skapa ett hållbart och trivsamt framtida Falun.

Läs förslaget här på webben eller besök oss när vi arrangerar öppet hus. På öppet hus finns det möjlighet att träffa politiker och stadsplanerare och diskutera och komma med förslag på ett framtida Falun.

Vi behöver dina kommentarer och synpunkter senast 28 april.

Läs förslaget och lämna dina synpunkter på falun.se/falunväxer

Öppet hus

Öppet hus kommer att hållas på följande tider och platser:

  • 6 mars - Gruvrisskolans matsal
  • 9 mars - Slätta Samlaren
  • 16 mars - Haraldsboskolans matsal, hus K
  • 21 mars - Brittsarvsgården

Tiden för samtliga möten är kl. 16.30-19.30.
Ytterligare datum kan tillkomma.

Behöver du hjälp?

Saknar du dator och vill läsa förslaget? Kom till Falu kommuns kontaktcenter, Myntgatan 45, tisdag–torsdag kl. 13–15 under hela samrådstiden så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterad 2017-06-20