Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-07-14

Saneringsområdet

Kommunen får bidrag till sanering av mark

Falu kommun får ett statligt bidrag på 3 870 000 kronor för att sanera marken i kvarteret Teatern 11, där Kopparstaden ska bygga 87 bostäder.

De förorenade massorna kommer att transporteras vidare till olika avfallsanläggningar för vidare hantering.

Det var i april 2017 som kommunen skickade in en ansökan om att få ett statligt bidrag för efterbehandling av marken i kvarteret Teatern 11, där Kopparstaden ska bygga nya lägenheter.

–Men det är kommunen som är huvudman för statsbidraget, förklarar Karolina Nyberg, projekteringsingenjör.

Nu har länsstyrelsen beslutat att bevilja kommunen 3 870 000 kronor för avhjälpande av föroreningsskador.

Spår av gruvverksamhet

Metallhalterna, som i huvudsak kommer från den gamla gruvverksamheten, överskrider på många ställen de platsspecifika riktvärdet för bostadsmark.

På fastigheten har det även funnits en drivmedelsanläggning. Denna sanerades ner till känslig markanvändning i samband med nedläggningen för några år sedan, men det finns en rest petroleumförorening kvar.

År 2016 detaljplanerades fastigheten för bostäder. Planen medger en byggnation av 87 bostäder. Plankartan har en administrativ bestämmelse som kräver att marken saneras innan bygglov får utfärdas. Kalkyler visar att projektet hade försvårats utan bidrag för efterbehandling innan bostadsbyggande.

–Alla förorenade massor ska grävas bort. Vi kommer att schakta 1 - 2,5 meter ner, då ett parkeringsgarage ska byggas på platsen, säger Karolina Nyberg.

De förorenade massorna kommer att transporteras iväg till olika avfallsanläggningar för vidare hantering.

Massorna som uppfyller Faluns platsspecifika riktvärden för bostadsmark kommer att återanvändas. Endera vid bygget i kvarteret eller på annan plats.

Sidan uppdaterad 2017-07-14