Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-08-02

Fabriksdammen i Sågmyra

Vattennivå sänkt i sjöar för dammreparation

Hela sjösystemet från Getarvssjön ner till Årbrosjön har sänkts under den tiden då arbetena med att reparera fabriksdammarna i Sågmyra pågår.

Ungefär 30 centimeter lägre vattenstånd är det för närvarande i de sju sjöar som berörs när dammen vid Vrebroströmmen vid fabriksområdet i Sågmyra renoveras.

Den 2 maj i år förvärvade Mikael Heineman fabriksbyggnaderna och det myndighetsbeslut som finns sedan tidigare på att dammen ska vara åtgärdad före den 1 november i år.

Bristande underhåll har gjort att dammen vid Vrebroströmmen var i mycket dåligt skick. Vecka 29 startade arbetena med att reparera dammen och arbetet kommer att ta cirka 10-12 veckor.

Efter att arbetena är klara kommer sjöytorna syccesivt att stiga och återställas igen.

Eventuella frågor angående vattenståndet besvaras av:

Jan-Åke Holmdahl, vattensamordnare på Falu kommun.

Telefon: 073-068 23 93 eller e-post: jan-ake.holmdahl@falun.se

Sidan uppdaterad 2017-08-02