Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Detaljplan för bostäder vid Surbrunnsvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus öster om Surbrunnsvägen

Inbjudan Pdf, 164 kB.

Plankarta Pdf, 625.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 9.9 MB.

Välkommen på öppet hus

Tid: Onsdagen den 8 juni kl 18:00

Plats: Kopparstadens lokal på Surbrunnsvägen 18

Lämna synpunkter på planhandlingar senast den 6 juli 2022

Märk ditt yttrande med DP Surbrunnsvägen MSN0461/19

kontaktcenter@falun.se

 

Sidan uppdaterad 2022-05-25