Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Detaljplan för bostadshus inom del av Korsgården

Syftet med detaljplanen är för del av fastigheten Korsgården 14:1, väster om Labbarvsvägen, möjliggöra för ett bostadshus, med hänsyn till områdets vatten- och avloppskapacitet, samt komplementbyggnader.

Underrättelse Pdf, 108.3 kB.

Plankarta Pdf, 417.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 899.3 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 363.7 kB.

Lämna synpunkter på planhandlingarna senast den 4 september 2022

Märk ditt yttrande med DP del av Korsgården MSN0194/20

kontaktcenter@falun.se

 

Sidan uppdaterad 2022-07-05