Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mamma och barn vid lekpark.

Planer just nu

På den här sidan kan du se vilka planer som du kan tycka till om just nu.

Pågående planer

Pågående plan: Handel mm inom delar av Kolonnen

Pågående plan: Bostäder på fastigheten Bolagshyttan 1

Planer där samråd är avslutat

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Bostäder vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen:

Samrådstiden pågick från 5 oktober till 16 november 2018. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått information om inkomna yttranden vid sammanträdet 12 december 2018. Bearbetning pågår av förslaget, och beslut om granskning av detaljplanen bedöms ske under våren 2019.

Karta över planer just nu

Tyck till

Alla är välkomna att lämna synpunkter på de olika planer som pågår. För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

Titta i planprocessen för att se vilka de olika skedena är.
Frågor kan ställas direkt till den som är kontaktperson i de olika ärendena. Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2019-10-14