Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bostäder mm vid Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen

Detaljplanen omfattar fastigheten Tegelbruket 4 i Britsarvet och tas fram på initiativ av fastighetsägaren Amasten AB. Företaget har för avsikt att uppföra ett nytt flerbostadshus vid korsningen Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen.

Inbjudan till samrådPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SolstudiePDF

Välkommen på frågestund: Torsdag 14 november 2019 kl 17-19 finns representanter från Falu kommun vid Willys Svalan entré och svarar på frågor kring detaljplanen.

Lämna synpunkter på planhandlingarna senast den 16 december 2019. Märk ditt yttrande DP Bostäder mm Norra Järnvägsgatan MSN0352/18.

kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2019-10-31