Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Detaljplan för bostäder vid Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och vårdboende.

UnderrättelsePDF

PlankartaPDF

GranskningshandlingPDF

SamrådsredogörelsePDF

Lämna synpunkter på planhandlingarna senast 24 augusti 2020.

Märk ditt yttrande DP Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen MSN0072/17.

kontaktcenter@falun.se


Sidan uppdaterad 2020-08-05