Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Detaljplan för delar av Slussenområdet vid Strandvägen

Detaljplanens syfte är att göra befintlig användning av planområdet planenlig, då området idag är planlagt som allmän plats trots att det används av verksamheter som bedriver café, bangolf och turistbåtsturer.

InbjudanPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Välkommen på digitalt samrådsmöte

På grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte hålla ett samrådsmöte på plats. Istället bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte där vi kort presenterar planförslaget. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Tid: Torsdagen den 22 april kl. 18.00-18.30

Plats: Digitalt möte på Teams. Aktuell dag kommer det att finnas en nyhet på www.falun.se med en länk till den digitala träffen.

Lämna synpunkter på planhandlingarna senast den 7 maj 2021.

Märk ditt yttrande DP Slussen MSN0163/20.

kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-03-29