Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Detaljplan för handel vid Tallen

Syftet med planläggningen är att utöka servicen till det snabbt växande närområdet med stadsdelen Lilla Källviken, där utbyggnad pågår, och de kommande nya stadsdelarna Källviksberget och Simonsberget samt området väster om Övre Gruvriset.

InbjudanPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Digitalt samrådsmöte

På grund av rådande situation med coronapandemin i samhället kan vi tyvärr inte hålla ett samrådsmöte på plats. Istället bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte, då det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Tid: tisdag den 9 juni, kl 18.30.

Plats: digitalt möte på Teams, länk till mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QyOGM5YjYtMjgzNS00NDE1LWExNDctZTNiNjVkOTlkZTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f56427d0-6c1e-4318-bd1e-96668f1ff95f%22%2c%22Oid%22%3a%22bccf68e8-23cb-4fb6-b710-dfe5bfafd9d3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7dlänk till annan webbplats

Lämna dina synpunkter på planhandlingarna senast den 22 juli 2020.

Märk ditt yttrande DP handel mm vid Tallen Öster om E16 MSN0098/19.

kontaktcenter@falun.se


Sidan uppdaterad 2020-06-08