Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturområde vid Lilltorpsvägen i Korsgården

Syftet med planläggningen är att utöka den reglerade naturmarken för att få förbättrad tillgänglighet för friluftslivet och åtkomst vid skötselåtgärder till kommunal naturmark öster om detaljplaneområdet.

InbjudanPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Lämna synpunkter på planhandlingarna senast den 10 augusti 2020.

Märk ditt yttrande DP Naturområde Korsgården MSN0271/18.

kontaktcenter@falun.se

 

Sidan uppdaterad 2020-07-06