Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Verksamheter i Främby hallar

De användningar som är aktuella i planen är kontor, kultur- och idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats samt olika typer av verksamheter som inte är störande för omgivningen. Dessutom prövas möjligheten till skrymmande handel.

Inbjudan till samrådPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Lämna synpunkter på planhandlingarna senast den 17 januari 2020. Märk ditt yttrande DP Främby hallar MSN0013/18.

kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2019-12-02