Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej häller upp vatten i glas

Dricksvatten

Dricksvatten kallas många gånger för vårt viktigaste livsmedel. Vem som ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet beror på var det produceras och hur det distribueras. Här kan du hitta information om vad som gäller i olika fall, och vart du kan vända dig med frågor.

Allmänna/Kommunala vattenverk

Falu Energi & Vatten AB (FEV) ansvarar för sju allmänna vattenverk, som förser cirka 55 000 personer med 15 000 000 liter dricksvatten per dygn. I ansvaret ingår skötsel, drift och underhåll samt regelbunden kontroll av dricksvattnet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (Falu kommun) har ansvaret för kontrollen av vattenverken.

Här kan du hitta mer information om vattnet i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalk i dricksvattnet

Efter att FEV kopplade in den nya dricksvattentäkten i Lennheden har många upplevt ökade problem med kalkavlagringar från dricksvattnet.

Det kan till exempel handla om att munstycken kalkar igen eller mycket kalkavlagringar på köksmaskiner, duschväggar eller toaletter. FEV har tagit fram en handlingsplan för att utreda omfattningen och orsaken till problemen.

Större enskilda vattenledningsföreningar

I Falu kommun finns ca 25 större enskilda vattenverk. De förser cirka 1 300 personer med dricksvatten och ska uppfylla samma kvalitetskrav som de allmänna vattenverken. Det innebär ansvar för skötsel, drift och underhåll samt regelbunden kontroll av dricksvattnet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kontrollansvar över dessa vattenverk.

Dricksvattenföreskrifter

Dricksvattenföreskrifterna gäller för de som förser konsumenter med dricksvatten, som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel. De gäller

  • om produktionen är minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn,
  • om minst 50 personer förses med dricksvattnet,
  • om dricksvattnet tillhandahålls i en offentlig verksamhet (t ex skola eller gruppboende) eller kommersiell verksamhet (t ex café eller restaurang) oavsett hur stor dricksvattenproduktionen är.

Här kan du hitta mer information: Livsmedelsverket - Föreskrifter om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Små enskilda vattenledningsföreningar och egen brunn

Uppskattningsvis finns cirka 4 000 fastigheter inom Falu kommun som får dricksvatten från en liten vattenlednings­förening eller egen brunn. För dessa gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Små vattenledningsföreningar och de med egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge råd och vägledning och har i vissa fall även kontrollansvar.

Här kan du hitta mer information: Livsmedelsverket - råd om egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera gärna din egen brunn i Brunnsarkivet.

Problem med dricksvattnet

Vart du ska vända dig beror på varifrån du får ditt vatten:

Allmänna/Kommunala vattenverk

Har du klagomål eller frågor om dricksvattnet i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som ansvarar för dricksvatteninstallationerna i fastigheten.

Har du frågor om t ex dricksvattenkvalitén i allmänhet eller vattenledningarna utanför fastigheten ska du i första hand kontakta Falu Energi & Vatten. Du kan även vända dig till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dricksvatten till medlemmar i vattenledningsförening

Om du misstänker att problemen beror på något annat än installationerna i din bostad eller verksamhet, ska du i första hand kontakta den som ansvarar för dricksvattnet.

Egen brunn

Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Här kan du hitta mer information:

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGU - brunnar och dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenkiosk

Det finns möjlighet att hämta vatten från en vattenkiosk. Mer information om vattenkiosken hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar och krisberedskap för dricksvatten

Men det är också bra att ha en plan för om vattnet tar slut eller om det av andra skäl inte går att använda.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om hur man både kan hantera och förebygga krissituationer.

Krisberedskap för dig med egen dricksvattenanläggningLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Skötsel av liten dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats.

Kolla dricksvattnet innan du köper huset!

När du planerar att köpa ett hus med egen brunn bör du kontrollera dricksvattenkvaliteten för att inte råka ut för obehagliga överraskningar i efterhand. Kanske säljaren eller mäklaren har analysprotokoll som du kan titta på. Du kan även bekosta en undersökning själv. Läs mer under Provtagning.

Provtagning

Du som har egen brunn bör utföra analys vart tredje år. Små vattenledningsföreningar bör utföra analys minst en gång per år.

Du beställer själv provtagningsutrustning direkt från ett ackrediterat laboratorium. Analysen görs av laboratoriet som skickar provsvaret direkt hem till dig.

Ackrediterade laboratorier Länk till annan webbplats.

Vid misstanke om eller vid en märkbar kvalitetsförändring bör en särskild undersökning göras. Resultatet från en undersökning av dricksvattenprov bör bedömas som antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas som otjänligt, bör åtgärder vidtas. Alla berörda användare bör informeras. Merparten av alla hushåll i Falu kommun får sitt vatten från vattenverk. Vattenverken ansvarar i sin driftkontroll för att vattnet håller dricksvattenkvalitet och vidtar åtgärder om problem uppstår.

Sidan uppdaterad 2024-03-05