Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Anlägga nytt avlopp

Du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd när du skaffar eget avlopp.

Det krävs ett tillstånd när du anlägger en avloppsanläggning med vattentoalett eller om du ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Det räcker med en anmälan om avloppsanläggningen är för enbart BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) om inte Myndighetsnämnden för bygg och miljö särskilt beslutar om att det krävs ett tillstånd.

Varför måste du anmäla eller ansöka om tillstånd för ett eget avlopp?

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både egen och grannars vattentäkt och ge upphov till störande lukt och försumpning. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten, fiske och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Enligt Miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta skall lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. Generellt kan sägas att en sådan avloppsanläggning består av slam­avskiljning med efterföljande reningssteg i form av till exempel en infiltration.

Informationsblad om små avlopp

För att underlätta ansökan finns informationsblad 1, 2 och 8 som riktar sig till dig som sökande.

Informationsblad 1: Så ansöker du om ny avloppsanläggning Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 2: Planera ditt avlopp Pdf, 242.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 8: Situationsplan Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

De övriga informationsbladen 3-7 och 9-10 riktar sig i huvudsak till den entreprenör eller konsult som hjälper dig med projekteringen inför ansökan.

Informationsblad 3: Undersökning av mark och grundvattennivå Pdf, 456.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 4: Grundvattenrör Pdf, 280.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 5: Skydd av dricksvatten Pdf, 549.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 6: Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå Pdf, 759.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 7: Bestämning av grundvattnets strömningsriktining och lutning Pdf, 303.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 9: Profilritning Pdf, 263.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad 10: Drift- och underhållsinstruktion Pdf, 154.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om ny avloppsanläggning

Gör så här för att ansöka om ny anloppsanläggning Öppnas i nytt fönster.


Falu kommuns riktlinjer för enskilda avlopp

Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för enskilda avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områden med särskilda bestämmelser för vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om områden med särskilda bestämmelser Pdf, 16 kB, öppnas i nytt fönster.

Du betalar en avgift

Allt arbete med ansökan/anmälan som miljöavdelningen gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Se sidan Avgifter för avloppsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Sidan uppdaterad 2024-04-19