Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter för avloppsärenden

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten

Taxorna gäller fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december 2020

Avgifter för avloppsärenden

Inrättande av anläggning WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten för ett hushåll.

7245 kr (* 9315 kr)

WC-avloppet till sluten tank.

3105 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp).

3105 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp inom vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter.

4140 kr

Eget omhändertagande av restprodukt från torrtoalett (latrin, urin och aska) på den egna fastigheten.

1035 kr **

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp och WC-avlopp till sluten tank vid ett och samma tillfälle.

4140 kr

Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten med urinsortering*.

4140kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (10-25 personekvivalenter)*.

9315 kr (* 11385 kr)

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (26-100 personekvivalenter)*.

10350 kr (* 13455 kr)

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (101-200 personekvivalenter)*.

11385 kr (* 15525 kr)

Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd.

2070 kr

Tillståndspliktig ändring av befintlig anläggning*.

3105 kr

Anmälningspliktig ändring av befintlig anläggning.

2070 kr

Begäran om komplettering av uppgifter som enligt ansöknings/anmälningsblanketten ska bifogas ansökan/anmälan.

1035 kr

Tillsyn på initiativ av myndighetsnämnden eller till följd av befogat klagomål.

1035 kr per timme


* För minireningsverk, kemfällning och fosforfälla tillkommer ett tillägg på 2070 kr. Detta tillägg innebär att 1:a tillsynsbesöket är inkluderat i prövningsavgiften.

** Vid anmälan samtidigt som inrättande av BDT-avlopp så sätts avgiften ner.

Avgift för prövning av dispens från årlig tömning av slamavskiljare

Avloppsanläggning med tillstånd yngre än 10 år.

1035 kr

Avloppsanläggning med tillstånd äldre än eller lika med 10 år och för avloppsanläggning som saknar uppgift om tillstånd.

2070 kr

Sidan uppdaterad 2020-03-11