Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter för avloppsärenden

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten

Taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2021

Avgifter för avloppsärenden

Inrättande av anläggning WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten.

7441 kr
(* 9567 kr)

WC-avloppet till sluten tank.

3189 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp).

3189 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp inom vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter.

4252 kr

Eget omhändertagande av restprodukt från torrtoalett (latrin, urin och aska) på den egna fastigheten.

1063 kr **

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp och WC-avlopp till sluten tank vid ett och samma tillfälle.

4252 kr

Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten med urinsortering*.

4252 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (10-25 personekvivalenter)*.

9567 kr
(* 11693 kr)

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (26-100 personekvivalenter)*.

10630 kr
(* 12756 kr)

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (101-200 personekvivalenter)*.

11693 kr
(* 13819 kr)

Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd.

2126 kr

Tillståndspliktig ändring av befintlig anläggning*.

3189 kr
(* 5315 kr)

Anmälningspliktig ändring av befintlig anläggning.

2126 kr

Begäran om komplettering av uppgifter som enligt ansöknings/anmälningsblanketten ska bifogas ansökan/anmälan.

1063 kr

Tillsyn på initiativ av myndighetsnämnden eller till följd av befogat klagomål.

1063 kr per timme


* För minireningsverk, kemfällning och fosforfälla tillkommer ett tillägg på 2126 kr. Detta tillägg innebär att 1:a tillsynsbesöket är inkluderat i prövningsavgiften.

** Vid anmälan samtidigt som inrättande av BDT-avlopp så sätts avgiften ner.

Avgift för prövning av dispens från årlig tömning av slamavskiljare

Avloppsanläggning med tillstånd yngre än 10 år.

1063 kr

Avloppsanläggning med tillstånd äldre än eller lika med 10 år och för avloppsanläggning som saknar uppgift om tillstånd.

2126 kr

Sidan uppdaterad 2021-03-02