Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter för avloppsärenden

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten

Taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2022 t.o.m. 31 december 2022

Avgifter för avloppsärenden

Inrättande av anläggning WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten.

7700 kr
(* 9900 kr)

WC-avloppet till sluten tank.

3300 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp).

3300 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp inom vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter.

4400 kr

Eget omhändertagande av restprodukt från torrtoalett (latrin, urin och aska) på den egna fastigheten.

1100 kr **

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp och WC-avlopp till sluten tank vid ett och samma tillfälle.

4400 kr

Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten med urinsortering*.

4400 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (10-25 personekvivalenter)*.

9900 kr
(* 12100 kr)

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (26-100 personekvivalenter)*.

11000 kr
(* 13200 kr)

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (101-200 personekvivalenter)*.

12100 kr
(* 14300 kr)

Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd.

2200 kr

Tillståndspliktig ändring av befintlig anläggning*.

3300 kr
(* 5500 kr)

Anmälningspliktig ändring av befintlig anläggning.

2200 kr

Begäran om komplettering av uppgifter som enligt ansöknings/anmälningsblanketten ska bifogas ansökan/anmälan.

1100 kr

Tillsyn på initiativ av myndighetsnämnden eller till följd av befogat klagomål.

1100 kr per timme


* För minireningsverk, kemfällning och fosforfälla tillkommer ett tillägg på 2200 kr. Detta tillägg innebär att 1:a tillsynsbesöket är inkluderat i prövningsavgiften.

** Vid anmälan samtidigt som inrättande av BDT-avlopp så sätts avgiften ner.

Avgift för prövning av dispens från årlig tömning av slamavskiljare

Avloppsanläggning med tillstånd yngre än 10 år.

1100 kr

Avloppsanläggning med tillstånd äldre än eller lika med 10 år och för avloppsanläggning som saknar uppgift om tillstånd.

2200 kr

Sidan uppdaterad 2022-09-30