Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Anställd på Falu kommun som ser ner i en brunn.

Tillsyn av avlopp

Det är bra om du känner till vissa saker gällande tillsyn av små avlopps­anläggningar.

I Falu kommun är det avdelningen för Bygg och miljö som arbetar med tillsyn av små avloppsanläggningar. Nedan följer de olika system av avloppsanläggningar som tillsyn utförs på.

Minireningsverk

Inom 1-2 år från att minireningsverket är installerat gör vi tillsyn på avloppsanläggningen. Därefter utförs tillsynen med 5 års intervall. Tillsynens syfte är då att kontrollera att givet tillstånd följs och att anläggningen fungerar som den ska. Tillståndet innehåller villkor om slamhantering/slamtömning, egenkontroll, dokumentation av att egenkontrollen sker i en driftsjournal, att årlig funktionskontroll behöver utföras av servicepersonal eller motsvarande och att rapporten från utförd funktionskontroll sparas.

Kemisk fällning eller fosforfilter

Inom 1-2 år från att anläggningen är installerad gör vi tillsyn på avloppsanläggningen. Därefter utförs tillsynen med 5 års intervall. Tillsynens syfte är då att kontrollera att givet tillstånd följs och att anläggningen fungerar som den ska. Tillståndet innehåller villkor om slamtömning, egenkontroll, dokumentation av att egenkontrollen sker i en driftsjournal, att årlig funktionskontroll behöver utföras av servicepersonal eller motsvarande och att rapporten från utförd funktionskontroll sparas.

Infiltrationer och markbäddar får tillstånd som är tidsbegränsade

Infiltrationer och markbäddar med ansluten vattentoalett får ett tillstånd som är tidsbegränsat på 10 år, vilket gör att det upphör att gälla efter beslutsdatum. Då kan du ansöka om förnyat tillstånd för befintlig avloppsanläggning. Vi gör då en prövning av din ansökan och en bedömning av avloppsanläggningen. Uppfyller avloppsanläggningen dagens krav får du ett förnyat tillstånd på befintlig anläggning.

Omprövning av tidsbegränsat tillstånd, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista som ska bifogas till ansökning om omprövning av tidsbegränsat tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av avloppsanläggningar områdesvis i kommunen

Falu kommun har riktlinjer över hur tillsynen av små avloppsanläggningar ska gå till. Riktlinjen är att 5 % av små avlopp ska få tillsyn varje år, inom 20 år har alla små avloppsanläggningar fått tillsyn. När tillsynen sker områdesvis sker tillsyn på alla fastigheter inom området förutom minireningsverk, avloppsanläggningar med kemisk fällning eller fosforfilter och tillstånd som är giltigt i 10 år.

I följande områden har tillsyn skett och ska ske:

Tillsyn av avlopp 2020

2000 Vikasjön
2010 Stråtenbo och Kavelmora
2011 Smedsbo
2012 Olsbacka, Åkern, Vällgården
2013 Hillersboda, Önsbacksdammen, Vikasjön
2014 Andersbo, Bengtsarvet, Gårdvik, Hedgårdarna, Marnäs, Morbygden, Vallmora, Viksjöbäckens avrinningsområde och fastigheter runt Stora Aspan, "
2015 Enviksbyn, Marnäs, Björkboda, Vallbyn
2016 Slättberg, Boränget, Sveden, Andersbo, Sågsbo, Liljan och Kniva
2017 I området mellan Gårdvik och Sveden och längs Runns strand från Stora Källviken till Trumsveden
2018 Björsberg, Toftänget, Risänget, resterande avlopp runt Boränges-, Gruv-och Gårdvikssjön
2019 Tansbo samt resterande avlopp runt Toftan
2020 Runns östra strand (området mellan Eriksberg och Vika Sörbo), Rostberg samt Bergsgården (utanför verksamhetsområdet)

Så går tillsynen till som sker områdesvis

När vi bestämt område söker vi fram bebyggda fastigheter som ska ingå i tillsynen. Vi skickar ut en avloppsdeklaration som varje fastighetsägare ska besvara och där ägaren själv har möjlighet att bedöma sitt avlopp med hjälp av en checklista. Syftet med avloppsdeklaration är att få ett bra underlag, göra ägaren medveten om sitt ansvar för avloppet och ge ägaren en möjlighet att kontrollera sin anläggning.

Vi gör inspektioner på alla bad-, disk- och tvättavlopp samt de avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett och tillstånd. Om vi utifrån avloppsdeklarationen bedömer att anläggningen har brister får du underrättelsen direkt om kommande förbud.

Efter inspektionen får ägaren en tillsynsrapport eller underrättelsen om kommande förbud. När du fått underrättelsen har du alltid möjlighet att komma med synpunkter om vi har gjort en felaktig bedömning.

Du betalar en avgift för tillsynen

Allt arbete med tillsynen som Bygg och miljö gör betalar du som fastighetsägare en avgift för.

Sidan uppdaterad 2020-02-14