Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vatten- och avloppsutbyggnad

Det är kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för frågor som rör vatten- och avlopp (VA) i Falu kommun och det är Falu Energi & Vatten som verkställer planen för Falu kommuns vatten- och avloppsutbyggnad.

På Falu Energi & Vattens webb om pågående VA-utbyggnad kan du bland annat se tidplanen för områden som enligt Falu kommuns VA-utbyggnadsplan är aktuella för utbyggnad de närmaste åren. 

FEV: Pågående VA-utbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu kommuns VA-plan

Syftet med VA-planering är att på ett strukturerat sätt arbeta för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. En VA-plan ger en större tydlighet och framförhållning gentemot den kommunala organisationen, kommuninvånarna och andra som äger fastigheter i Falu kommun. Därmed blir det också lättare för den kommunala organisationen att göra långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva investeringar i VA.

Falu kommuns VA-plan antogs 2014 och innehåller:

  • Prioriteringsgrunder för bedömning av behov.
  • Plan för den allmänna VA- anläggningen.
  • VA-utbyggnadsplan för allmänt VA.
  • Områden på väg mot allmän VA-anläggning.
  • Områden med fortsatt enskild VA-försörjning.

Tidsperspektivet för VA-planeringen i Falun sträcker sig 20 år fram i tiden.

Det pågår ett arbete i kommunen om den framtida inriktningen på VA-utbyggnaden i saneringsområden. Därför är samtliga utbyggnadsår i ovanstående VA-utbyggnadsplan i dagsläget osäkra för de områden där det ännu inte finns något beslut om verksamhetsområdets omfattning. För de områden där beslut redan finns hittar du mer information om utbyggnadsår på Falu Energi & Vatten hemsida, följ länken till "Pågående VA-utbyggnad" ovan.

Vanliga frågor och svar om VA-planen

Strategi för VA-planeringen

Till VA-planen finns även en strategi framtagen. Målet är att denna ska utgöra ett stöd för lämpliga avvägningar och mer genomarbetade beslut i hanterandet av kommunens VA-frågor. Med gemensamma förhållningssätt är det möjligt att hantera VA-frågorna mer rättvist, effektivt och på ett sätt som:

  • Bibehåller god vattenkvalitet
  • Skyddar känslig miljö/känsliga recipienter
  • Möjliggör snabbare och smidigare hantering av VA-frågor

Översikt över VA-verksamheten

Rapporten Vatten och avloppsverksamheten I Falun var det första steget i arbetet med en VA-plan för Falu Kommun. Den ger en översikt över VA-verksamheten, dess omfattning, förutsättningar och möjligheter samt de förväntningar som är kopplade till den. Exempel ges även på hur VA-problemen ser ut i några olika geografiska områden i kommunen.

VA-översikt, vatten och avloppsverksamheten i Falun Pdf, 2.5 MB.

Området runt Varpan

Länsstyrelsen har under 2022 utövat tillsyn över kommunens skyldighet att förse området runt Varpan med allmänna vattentjänster (allmänt VA). Länsstyrelsen beslutade i december 2022 att lämna tillsynsärendet utan vidare åtgärd. Länsstyrelsen anser att Falu kommun har ansvar för att förse delar av området runt Varpan med allmänt VA, men ger kommunen möjlighet att prioritera utbyggnaden i revideringen av VA-planen.

Styrdokument

VA-strategi för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2012-06-14, § 134
Sidan uppdaterad 2024-01-26