Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vatten- och avloppsutbyggnad

Det är kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för frågor som rör vatten- och avlopp (VA) i Falu kommun och det är Falu Energi & Vatten som verkställer planen för Falu kommuns vatten- och avloppsutbyggnad.

På Falu Energi & Vattens webb om pågående VA-utbyggnad kan du bland annat se tidplanen för områden som enligt Falu kommuns VA-utbyggnadsplan är aktuella för utbyggnad de närmaste åren;  fram till och med år 2020. 

FEV: Pågående VA-utbyggnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Falu kommuns VA-plan

Syftet med VA-planering är att på ett strukturerat sätt arbeta för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. En VA-plan ger en större tydlighet och framförhållning gentemot den kommunala organisationen, kommuninvånarna och andra som äger fastigheter i Falu kommun. Därmed blir det också lättare för den kommunala organisationen att göra långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva investeringar i VA.

Falu kommuns VA-plan antogs 2014 och innehåller:

  • Prioriteringsgrunder för bedömning av behov.
  • Plan för den allmänna VA- anläggningen.
  • VA-utbyggnadsplan för allmänt VA.
  • Områden på väg mot allmän VA-anläggning.
  • Områden med fortsatt enskild VA-försörjning.

Tidsperspektivet för VA-planeringen i Falun sträcker sig 20 år fram i tiden.

VA-planenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VA-plan_bil.1_Prioriteringsgrunderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VA-plan_bil.2_VA-utbyggnadsplan med kartaPDF

VA-plan_bil.3_Bef_enskilda_gemensamhetsanlaggningarlänk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar om VA-planen

Strategi för VA-planeringen

Till VA-planen finns även en strategi framtagen. Målet är att denna ska utgöra ett stöd för lämpliga avvägningar och mer genomarbetade beslut i hanterandet av kommunens VA-frågor. Med gemensamma förhållningssätt är det möjligt att hantera VA-frågorna mer rättvist, effektivt och på ett sätt som:

• Bibehåller god vattenkvalitet

• Skyddar känslig miljö/känsliga recipienter

• Möjliggör snabbare och smidigare hantering av VA-frågor

VA-strategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översikt över VA-verksamheten

Rapporten Vatten och avloppsverksamheten I Falun var det första steget i arbetet med en VA-plan för Falu Kommun. Den ger en översikt över VA-verksamheten, dess omfattning, förutsättningar och möjligheter samt de förväntningar som är kopplade till den. Exempel ges även på hur VA-problemen ser ut i några olika geografiska områden i kommunen.

VA-översikt, vatten och avloppsverksamheten i FalunPDF

Sidan uppdaterad 2020-09-02