Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggdagbok

I byggdagboken berättar vi löpande om vad som händer i årumsprojektet. Peab Anläggning AB har uppdraget att bygga om årummet. 

Se tidsplan för hela projektet

För din säkerhet - respektera avspärrningar

Vi vill uppmana alla som rör sig i området att respektera avspärrningarna. Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet.

Nyhetsbrev via e-post

Vill du få informationen nedan skickad till din via e-post istället varje vecka?
Meddela oss det genom att skicka ett mejl till martina.holm@falun.se.

Byggdagboken

Vecka 44, 30 oktober - 5 november

 • Östra Hamngatan - Marksten läggs på cykelväg förbi ”TV4 huset”.
 • Stigaregatan - Gatan asfalteras från Egnellska huset upp till Engelbrektsgatan.
 • Falugatan - Smågatsten sätts på gatan fram till Holmgatan och skarvar fogas. Bänkar och skydd runt träd monteras. Granithällar fogas. Sträckan mellan Holmgatan och Åsgatan asfalteras.
 • Myntgatan - Staket monteras.
Falugatan och Östra Hamngatan

På Falugatan sätts smågatsten och Östra Hamngatan har blivit riktigt fin

Vecka 43, 23 - 29 oktober

 • Östra Hamngatan - Träd planteras.
 • Stigaregatan - Buskar planteras.
 • Falugatan - Träd planteras och smågatsten sätts.
 • Korsningen Falugatan/Östra Hamngatan - Smågatsten sätts.

Vecka 42, 16 - 22 oktober

 • Falugatan - Arbetet med att lägga granithällar och smågatsten fortsätter.
 • Myntgatan - Plattor läggs vid p-garaget Dalpilen.

Vecka 41, 9 - 15 oktober

 • Falugatan - Arbetet med att lägga granithällar och smågatsten fortsätter.
 • Stigaregatan - Räcket på Falubron målas.
 • Östra Hamngatan - Kantsten sätts ner mot Fisktorget.
 • Myntgatan - Stödmur rivs utanför Försäkringskassan.

Vecka 40, 2 - 8 oktober

 • Falugatan - Arbetet med att lägga granithällar och smågatsten fortsätter.
 • Stigaregatan - Plattor läggs på trottoar. Räcket på Falubron målas.
 • Östra Hamngatan - Kantsten sätts ner mot Fisktorget.

Vecka 39, 25 september - 1 oktober

 • Falugatan - Granithällar och smågatsten läggs och bänkar monteras.
 • Myntgatan - Befintlig stödmur utanför Försäkringskassan tas bort.
 • Östra Hamngatan - Grävning och kantsten sätts. Papperskorgar ställs ut och monteras.

Vecka 38, 18 - 24 september

 • Myntgatan - Asfaltering av gång- och cykelväg. Fogning av smågatsten i refug utmed hela gatan.
 • Stigaregatan - Asfaltering av gatan från infarten till SVT upp till Engelbrektsgatan. Plattor läggs på trottoaren på samma sträcka.
 • Falugatan - Granithällar läggs på sidan mot ICA. Elarbeten görs.
 • Östra Hamngatan - Stubbe rivs och återställande arbeten görs i hörnet Stigaregatan/Östra Hamngatan. Montering av bänkar startar.
Myntgatan och Falugatan

Myntgatan börjar bli klar och arbeten genomförs på Falugatan

Vecka 37, 11 - 17 september

 • Myntgatan - Arbete med gång- och cykelväg. Asfaltering.
 • Stigaregatan - Plattor och sten rivs för att sedan sättas om. Gjutning genomförs och vissa elarbeten. Asfaltering av gatan på sträckan upp till Engelbrektsgatan.
 • Falugatan - Granithällar läggs och bänkar monteras. Elarbeten görs.
 • Östra Hamngatan - Bänkar monteras.

Vecka 36, 4 - 10 september

 • Myntgatan - Kantsten sätts mot Gruvgatan. Asfaltering av den frästa ytan på Gruvgatan.
 • Stigaregatan - Befintlig kansten rivs och sätts om på sträckan från SVT´s infart till Engelbrektsgatan.
 • Falugatan - Granithällar läggs förbi entrén till Falangallerian (halva entrén) Ytor görs i ordning för att hällar ska kunna läggas. Grävning och montering av planteringslådor.

Vecka 35, 28 augusti - 3 september

 • Stigaregatan - Asfaltering av gata.
 • Myntgatan - Asfaltering av gata. Smågatsten sätts mot Hälsingtorget.
 • Falugatan - Granithällar läggs fram till ingången till Falangallerian. Elarbeten görs och planteringslådor sätts på plats.

Vecka 34, 21 - 27 augusti

 • Stigaregatan - asfaltering av gångpassager framför museet.
 • Myntgatan - sättning av storgatsten i ramper och asfaltering i gångpassager.
 • Falugatan - läggning av granithällar framför Basta och elarbeten, schakt och sättning av planteringslådor.

Vecka 33, 14 - 20 augusti

 • Stigaregatan - I korsningen Stigaregatan/Myntgatan sätts smågatsten och storgatsten.
 • Myntgatan - Utanför Rättvik Bowling & Krog och vid passagen utmot Gruvgatan sätts sten och gjutning
  genomförs.
 • Falugatan - Rivning av asfalt och grävning för nya dagvattenbrunnar.

Vecka 30 - 32, 24 juli - 13 augusti

 • Myntgatan - Sättning av smågatsten framför Egnellska och läggning av trottoar med plattor (från Egnellska fram till Gruvrondellen).
 • Stigaregatan - Läggning av trottoar (från Myntgatan upp till infart till gården).

Vecka 29, 17 - 23 juli

 • Myntgatan - Läggning av plattor längs fasad på Egnellska, påbörjad smågatstenssättning på gatan
 • Falugatan - Sättning av kantsten på gatan
 • Stigaregatan - Montering av mur framför Museet

Vecka 28, 10 - 16 juli

 • Falugatan - Sättning av kantsten i korsningen Falugatan/ Östra Hamngatan
 • Stigaregatan - Plattläggning på gångbanor över bron
 • Stigaregatan - Kantstenssättning vid gångpassager och utmed fasad mot Engelbrektsgatan

Vecka 27, 3 - 9 juli

Östra Hamngatan - Falu Energi & Vatten reser stolpar. En översyn av arbeten sker måndag 3 juli.

 • Stigargatan - Plattor och marksten läggs framför Dalarna museem. Asfaltering av bron. Grusjusteringoch asfaltering av gatan från bron upp till korsningen Myntgatan.
 • Myntgatan - Grusjustering och asfaltering från Gruvgatan till Egnellska huset (avbrott för upphöjdagångpassager.)
 • Falugatan - Rivning av asfalt i korsningen mot Hamngatan, schakt och sättning av dagvattenbrunnar. Fällning av träd.

Vecka 26, 26 juni - 2 juli

 • Myntgatan - Sättning och gjutning av kantsten, Påfyllning av systemet i fjärrkylan.
 • Stigaregatan - Plattor, marksten och skiffer läggs framför Dalarna museem. På gatan läggs det grus och cykelställ monteras.
 • Östra Hamngatan - Plattorna fogas med sand och hela Östra Hamngatan sopas. Cykelställ monteras. Smågatsten läggs från gångbron över Östra Hamngatan mot Vattugränd. Asfaltering på vissa delar.
 • Falugatan - Ledningsarbetet fortsätter.

Vecka 25, 19 - 25 juni

 • Myntgatan - Provtryckning av fjärrkyla. Förberedande arbete för sättning av kantsten som startar vecka 26.
 • Stigaregatan - Plattor läggs mot Dalarnas museums fasad. Framför museets entré läggs skiffer och smågatsten.
 • Östra Hamngatan - Arbetet med hällar och smågatsten på gatan ska bli klart. Smågatsten ska också läggas mot Vattugränd.
 • Falugatan - Ledningsarbetet fortsätter.
Arbeten på Stigaregatan och Östra Hamngatan

Arbeten på Stigaregatan och Östra Hamngatan

Vecka 24, 12 - 18 juni

 • Myntgatan - Återfyllning och förberedande arbete för sättning av kantsten utmed gatan.
 • Stigaregatan - Grävjobb och granitkantsten sätts mot Hälsingtorget. Plattor läggs mot Dalarnas museum.
 • Östra Hamngatan - Arbetet fortsätter med att lägga granithällar och smågatsten.
 • Falugatan - Ledningsarbetet fortsätter.

Vecka 23, 5 - 11 juni

 • Myntgatan - Återfyllning av fjärrvärme ut mot Gruvgatan samt grävning och rörförläggning av fjärrkyla längre in på gatan, därefter återfyllning.
 • Stigaregatan - Grävjobb och granitkantsten sätts mot Hälsingtorget. Plattor och marktegel läggs mot Dalarnas museum.
 • Östra Hamngatan - Arbetet fortsätter med att lägga granithällar och smågatsten.
 • Falugatan - Ledningsarbetet fortsätter.
Arbeten på Myntgatan och Stigaregatan

Arbeten på Stigaregatan och Myntgatan

Vecka 22, 22 maj - 4 juni

 • Myntgatan - Svetsning av rör för fjärrvärme, därefter provtryckning och återfyllning. Belysningskablar läggs och arbetet med att sätta fundament till belysning fortsätter.
 • Östra Hamngatan - Arbete med granithällar och smågatsten.
 • Stigaregatan - Plattor läggs utanför Dalarnas museum och utanför Kopparvågen tas plattor bort.

Vecka 21, 22 - 28 maj

 • Myntgatan - Rör för fjärrkyla läggs och rören svetsas ihop. Hålen återfylls och i samband med det läggs elledningar. Fundament för belysningsstolpar sätts.
 • Stigaregatan - Plattor rivs och grävning för elledningar genomförs. Ytor görs i ordning för ny plattbeläggning som startar vecka 22 utanför Dalarnas museum.
 • Östra Hamngatan - Fortsatt abete med granithällar.

Vecka 20, 15 - 21 maj

 • Myntgatan - Grävning för fjärrkyla och el från Stigargatan mot Gruvgatan, sen svetsning och återfyllning. Fjärrvärme läggs från Rättvik Bowling & Krog till gaveln på Gula huset. Återfyllning görs.
 • Stigargatan - På Falubron fortsätter arbetet med blästring, primning och läggning av isolermatta. På fredag ska asfaltering av tätskikt genomföras och om detta funkar kan bron öppnas för gående vecka 21. Vid museet sätts kantsten.
 • Östra Hamngatan - Omledning för gående utmed ån (skulle gjorts i måndags men andra arbeten gjorde att detta fick skjutas fram). Rivning av plattor och iordningställning och läggning av granithällar från ICA till Bishops Arms.

Vecka 19, 8 - 14 maj

 • Östra Hamngatan - Gångvägen leds om, gående kommer att gå utmed ån och inte mot ICA´s fasad. Plattorna mot ICA rivs och ytan görs iordning för plattläggning. Läggning av granithällar fortsätter. Till Bishops Arms kommer man via Vattugränd.
 • Myntgatan - Grävarbete fortsätter samt inkoppling av vatten till husen.
 • Stigaregatan - Fortsatt arbete med bron, håltagning för avlopp samt blästring. Kantsten (Borg-mästarsten) sätts vid sidan mot Dalarnas museum.
 • Falugatan - Ledningsarbetet fortsätter.
Årummet Östra Hamngatan Falubron

Plattsättning på Östra Hamngatan och renovering av Falubron

Vecka 18, 1 - 7 maj

 • På Myntgatan ska vatten och avlopp kopplas in.
 • På Östra Hamngatan börjar arbetet med att lägga granithällar och fundament för träd sätts.
 • Underhållsarbetet fortsätter på Falubron och eventuellt kan granitkantsten börja sättas på Stigaregatan.

Vecka 17, 24 - 30 april

 • På Myntgatan fortsätter vatten- och avloppsarbeten.
 • Reparationer av Falubron påbörjas under veckan vilket gör att bron hålls stängd även för gång- och cykeltrafik. Arbetet beräknas ta ca 6 veckor.
 • På Östra Hamngatan sätts lådor för träd och ytor görs iordning för plattläggning som börjar 2 maj.

Vecka 16, 17 - 23 april

 • På Myntgatan fortsätter vi med vatten- och avloppsarbeten och inkoppling av vattenserviser startar under veckan.
 • På Östra Hamngatan pågår arbeten med ny stolpbelysning och fortsätter med skelettjordsytor för planteringar.
 • Under veckan kommer 4 lastbilar att leverera granithällar och smågatsten till Östra Hamngatan.
Arbete på Myntgatan

Vecka 15, 10 – 16 april

 • På Myntagatan fortsätter vatten och avloppsarbeten.
 • På Östra Hamngatan sätts brunnar och det grävs för elledningar och planteringytor för träd.

Ledningsarbeten på Falugatan

Under vecka 18 kommer Falu Energi & Vatten att påbörja ledningsarbeten på Falugatan. De kommer troligtvis att börja gräva ute på Östra Hamngatan och jobba sig in mot Holmgatan. Arbetet beräknas ta mellan 4-8 veckor.

Vecka 14, 3 – 9 april

På måndag 3 april kl. 12.00 tar vi det första spadtaget för ombyggnationen av årummet. Vi kommer att hålla till på Falugatan, i hörnet av Östra Hamngatan. Välkommen att besöka oss där om du har frågor eller funderingar!

Arbeten som startar

På måndag startar arbetet på Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd samt Stigaregatan mellan Falubron och Engelbrektsgatan. Det innebär att dessa gator kommer att vara avstängda för biltrafik från måndag, gående och cyklister kan passera arbetsområdet. Sedan tidigare har ledningsarbeten påbörjats på Myntgatan vilket påverkar framkomligheten där. .

Parkering

Parkeringen på Hälsingtorget kommer också att stängas av från måndag. Den kommer att användas av entreprenören under hela byggtiden. Platserna för rörelsehindrade försvinner också men ersätts av två nya platser på Östra Hamngatan, vid Vattugränd. Under april månad kommer det vara avgiftsfri parkering i p-huset Bergsskolan.

Sidan uppdaterad 2023-06-20